TERIMA KASIH,TERIMA KASIH,TERIMA KASIH 5


SEBAHAGIAN DARIPADA TEKS UCAPAN (DAN JAWAPAN)
YB DR MOHAMMAD BIN TASLIM, ADUN MAHARANI
DALAM
MESYUARAT PERTAMA BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA
DEWAN NEGERI JOHOR KE-12
PADA 6 JULAI 2010


i) Maharani mempunyai persisiran pantai yang agak luas dan sebahagian penduduk bekerja sebagai nelayan sepenuh masa.Sebagai pembekal protein mereka perlu dibantu.
Prasarana perlu dipertingkatkan segera .

Menyelenggara parit hingga ke kuala supaya tidak cetek atau semak ditutupi pokok bakau dll sehingga menyusahkan mereka turun ke laut.Contoh di jeti Parit Perupuk Laut,Muar dalam DUN Maharani.

(Pegawai LKIM menemui YB Dr Mohammad selepas berucap dan berjanji akan meneliti dan menyelesaikan masalah jeti di Parit Perupuk Laut dan Pt Unas Laut.Terima kasih Tuan.)

JAWAPAN YB PENGERUSI JK PERTANIAN DAN INDUSTRI AS AS TANI:

YB Maharani ada membagkitkan soal yang berkaitan dengan keperluan jeti yang sempurna untuk nelayan-nelayan di kawasan Muar,juga soal Koperasi Nelayan yang tidak begitu bergerak untuk membantu nelayan bagi menyalurkan bantuan.Banyak program-program yang dijalankan untuk membasmi kemiskinan yang mana ianya juga merupakan fokus utama kerajaan.Bagi nelayan yang miskin,kerajaan telah memb erikan bantuan seperti peralatan tangkapan ikan bagi memudahkan mereka menjalankan kerja menangkap ikan.Bantuan tersebut diberikan kepada nelayan yang tersenarai sebagai miskin tegar ataupun miskin berpandukan kepada senarai e-kasih.

Kerajaan banyak menyediakan kemudahan infrastruktur terutamanya pembinaan jet.Kebanyakan jeti-jeti yang dibina di kawasan sungai lokasinya ditentukan sendiri oleh sebahagian besar daripada nelayan-nelayantersebut.

Dari segi penyalur bantuan kebanyakannya disalurkan melalui Persatuan Nelayan Kawasan bukan Koperasi.Persatuan Nelayan merupakan instutusi yang sah yang ditubuhkan di bawah Akta Persatuan Nelayan yang diiktiraf oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM).Nelayan perlu menjadi ahli Persatuan Nelayan Kawasan untuk membolehkan mereka terlibat dalam apa jua program yang dijalankan..Kerajaan memberi elau n sara hidup kepada masyarakat nelayan sebanyak RM200.00 sebulan.

Koperasi Nelayan hendaklah dibagunkan dengan sokongan Kerajaan dan bantuan yang diperlukan diagihkan dengan adil.Kembalikan semula bantuan sara hidup untuk mereka seperti yang disbut oleh rakan saya dari Skudai..Kita tidak mahu melihat mereka terjebak dengan meminjam daipada Ah Long.

Jawapan Pengerusi JK Pertaniandan Industri Asas Tani kepada soalan bertulis ADUN Maharani tentang masalah nelayan di Parit Perupuk Laut:

Tindakan penggalian Parit Perupuk telah pun diambil dengan melaksanakan kerja-kerja penggalian Parit Perupuk dari Kuala sehingga ke Jalan Abdul Rahman sepanjang 2,000 meter.Kerja-kerja ini termasuk membersihka pokok-p okok yang tumbuh di sepanjang tebing parit dan telahpun siap dilaksanakan pada awal Jun 2010 yang lalu.
Bahagian kuala atau muara Parit Perupuk juga akan didalamkan.Sebut harga bagi kerja-kerja ini telah dipanggil dan dijangka dapat dilaksanakan pada bulan Julai 2010 yang akan datang.
------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
SOALAN BERTULIS ADUN MAHARANI DALAM
PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR (Julai 2010):


3.B 108
Nelayan Parit Perupuk Laut Muar mengadu masalah parit cetek,sempit dan tebing
dipenuhipokok-pokok,tiada lampu jalan.Lawatan bersama Pegawai Jabata Pengaliran
dan SaliranMuar dilakukan pada 3 Mac 2010.Hingga sekarang tiada tindakan diambil,
mengapa?
Jawapan:

Tindakan penggalian Parit Perupuk telahpun diambil dengan melaksanakan kerja-
kerja penggalianParit Perupuk dari Kuala sehinggan ke Jalan Abdul Rahman
sepanjang 2,000meter.Kerja-kerjaini termasuk member ihkan pokok-pokok yang
tumbuh di sepanjang tebing parit dsn telahpun siap dilaksanakan pada awal Jun
2010 yang lalu.Bahagian kuala atau muara Parit Perupuk juga akan didalamkan.
Sebut harga bagi kerja-kerja ini telah dipanggil dn dijangka dapat dilaksanakan
pada bulan Julai 2010yang akan datang.
.
______________________________________________________________

ADUN Maharani,YB Dr Mohammad Taslim,bagi pihak penduduk yang terlibat mengucapkan jutaan terima kasih di atas tindakan yang telah diambil oleh YB Pengerusi Jawatankuasa yang berkenaan termasuk JPS,LKIM,MPM,Pejabat Daerah Muar.

Masalah nelayan di Parit Perupuk Laut Muar nampaknya telah dapat diselesaikan dengan segera.Perkara ini turut mendapat perhatian akhbar-akhbar dan turut dibangkitkan dalam Mesyarat Dewan Negeri Johor dalam bulan Julai yang lalu seperti sedutan ucapan dan soalan YB Dr Mohammad yang tertera di atas.

TERIMA KASIH sekali lagi.

Gambar-gambar yang dirakamkan oleh YB hari ini,11 Ogos 2010, menceritakan segala-galanya..........


Inilah di antara tenaga kerja yang terlibat...sedang berihat?Saujana mata memandang,dari jeti arah ke Selat Melaka,
parit telah didalamkan dan dibersihkan.

Air tenang,tebing bersih menunggu nelayan turun ke laut.


Perahu menungu tuannya turun ke laut.
Pandangan dari jeti arah ke darat menghadap Jalan Junid Muar.

0