PEMUDA PEWARIS PIMPINAN


Jumaat, 2007 Julai 13


PEMUDA PEWARIS PIMPINANFirman Allah s.w.t :

4. la merayu dengan berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya telah lemahlah tulang -tulangku, dan telah putih melepaklah uban kepalaku; danAku - wahai Tuhanku - tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadamu.

5. Dan Sesungguhnya Aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas ugama sepeninggalanku; dan isteriku pula adalah seorang yang mandul; oleh itu, kurniakanlah daku dari sisiMu seorang anak lelaki.

6. Yang layak mewarisi daku, juga mewarisi keluarga Nabi Yaakub; dan jadikanlah dia - wahai Tuhanku seorang yang diredhai serta disukai".

A. RATAPAN JIWA SEORANG PEMIMPIN
Demikianlah bunyi ratapan jiwa Nabi Allah Zakaria, seorang Nabi, seorang peminpin tetakala ia melihat kekuatannya sudah sekian kekurangan, saat ia akan meninggalkan dunia yang fana ini semakin terasa kian dekat. Beliau khuwatir mengingatkan ummat yang dipimpinnya apabila beliau sudah tidak ada lagi. Beliau khuwatir patah tidak akan tumbuh dan hilang tidak akan berganti. Maka doa yang diratapi oleh jiwa yang soleh dari Nabi Allah Zakaria itu sebenarnya patut menjadi ratapan jiwa kita juga yang memegang amanah pimpinan ummat di lapangan agama, politik bahkan di lapangan apapun untuk kepentingan dan kemuslihatan ummat.

B. MENCANAI PELAPIS

Islam bukanlah merupakan al-Din untuk gulungan almutafaarijin ataupun mutaqa'idin, tetapi ianya bersifat haraki yang dinamik lagi produktif yang sentiasa melahirkan hasil (natijah) dan tidak bersifaatjumud.

Ini tanggungjawab yang sangat berat yang dipikul dalam era 'as sohwah al Islamiyyah' yang memerlukan kepada golongan syabab melalui satu proses yang dikenali sebagai tajnid, yang menjadi satu kumpulan junud. Proses ini adalah proses memupuk kefahaman yang jelas, tanzim yang rapi dan amal yang mutawasil bagi mencanai pelapis kepimpinan muda, dalam bentuk tanzim amal jama'e. la hanya boleh dicapai dalam tekanan pertanggungjawab yang dipikulkan atas dirinya baik kecil atau besar. Tanggungjawab adalah ujian untuk mencanai bakat samada ia boleh berkembang atau akan patah di tengah jalan. Ini bergantung kepada persiapan dan watak yang ada padanya dan kepada kemampuannya menggunakan pengaJaman dan buah fikiran orang-orang yang telah dulu, begitu juga kepada akhlaknya.

Tugas pimpinan adalah membentuk tenaga penyambung pimpinannya supaya jangan terputus. Biarkan ada persambungan antara tunas yang akan berkembang dengan pelepah yang akan turun. Ini adalah syarat mutlak bagi kelanjutan perjuangan.

Bukanlah menjadi kemegahan yang hakiki bagi seseorang pemimpin kalau pimpinannya berjalan dengan baik sehingga nama organisasinya berpengaruh di hati rakyat tetapi di satu saat manakala beliau sudah tidak ada lagi segala sesuatunya menjadi kacau bilau, ummat yang di bawahnya berada di dalam kebingungan. Sebab iru menyuburkan tumbuhnya pengganti yang akan menyambung pimpinan kelak adalah kewajipan yang sangat utama bagi seorang pemimpin.

C. PEWARIS PIMPINAN


Allah telah memperkenankan doa Nabi Allah Zakaria dengan mengurniakan seorang anak bernama Yahya, yang akan menyambung warisannya sebagai pemimpin ummat. Maka bagi melayakkan Nabi Yahya sebagai pemimpin, Tuhan memberikan bekalan kepadnya seperti kisah berikut:

72. "Wahai Yahya, terimalah Kitab itu (serta amalkanlah) dengan bersungguh-sungguh! dan Kami berikan kepadanya hikmat kebijaksanaan semasa ia masih kanak-kanak.
73. dan (Kami mengurniakannya) rasa belas kasihan yang mendalam kepada manusia dari sisi Kami dan orangyang bersih dari dosa dan ia adalah seorang yang bertakwa.
14. dan ia adalah seorang ynag berbakti kepada kedua ibu bapanya. dan ia pula tidak sombong angkuh atau derhaka.
15. dan (Kami limpahkan) kepadanya selamat sejahtera pada hari ia diperanakkan, dan pada hah ia mati, serta pada hari ia dibangkitkan hidup semula (pada hari kiamat).

Itulah dia lapan perkara yang dibekalkan oleh Allah kepada Nabi Allah Yahya yang akan dijadikan pegangan semasa melaksanakan tugas sebagai pemimpin sepeninggalan ayahnya Nabi Allah Zakaria, Oleh kerana kita menyakini bahawa perjuangan yang kita lakukan dalam parti ini adalah lanjutan daripada perjuangan Nabi-nabi dan Rasul-rasul yang dahulu iaitu perjuangan menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini akan sayugialah kita yang menjadi ahli waris mereka kalau hendak jadi pemimpin, mempedomani garis-garis yang telah dibentangkan seperti tersebut dalam kisah yang diceritakan itu.

D. PENUTUP 


Wahai pemuda-pemuda Islam! Kamu sangat-sangat dituntut supaya bekerja dengan lebih keras dan bersungguh-sungguh. Rasa lemah, malas dan sifat tunggu dahulu, jangan dibiarkan wujud di dalam jiwa kamu. Terus maralah kamu dalam perjuangan!

104. dan janganlah kamu lemah (hilang semangat) dalam memburu musuhmu itu; kerana kalau kamu menderita sakit (luka atau mati) maka sesungguhnya mereka pun menderita sakitnya seperti penderitaan kamu; sedang kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan (iaitu balasan Yang baik pada hari akhirat kelak), dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Disediakan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bin Lajat,
 Yang Di Pertua PAS Kawasan Muar

0