SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KEDUA PENGGAL PERSIDANGAN KELIMA DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-12 PADA 27 SEPTEMBER 2012
SOALAN-SOALAN BERTULIS YANG DIBANGKITKAN
DALAM MESYUARAT KEDUA PENGGAL PERSIDANGAN KELIMA DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-12
OLEH ADUN MAHARANI, YB DR MOHAMMAD BIN TASLIM
27 September 2012

BIL
SOALAN-SOALAN BERTULIS
JABATAN
PORTFOLIO

1.

Sebuah mercutanda baru sedang dibina di Bulatan Sulaiman Muar. Adakah tender dikeluarkan scara terbuka dan kos keseluruhan secara terperinci.?


Jabatan Kerja Raya

Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya

2.

Apakah jenis pembangunan baru dan usaha yang telah dibuat oleh Kerajaan Johor keatas Pulau Pisang  untuk memastikan ia menjadi hak mutlak kita atau Kerajaan Singapura yang membuat pembangunan baru dalam  kawasan tersebut ?


Pejabat Menteri Besar

YAB Menteri Besar

3.

Nyatakan keluasan dan  status tanah sepanjang lebuhraya PLUS dalam negeri Johor dan berapakah jumlah cukai yang dipungut oleh kerajaan Negeri setakat ini ?


Pejabat Menteri Besar

YAB Menteri Besar

4.

Kes-kes remaja terlanjur  semakin meningkat di negeri ini, berapakah Pusat Penempatan yang disediakan oleh Kerajaan negeri untuk melindungi remajaq ini.`


 Jabatan Kebajikan Masyarakat

 Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat dan Kesihatan Negeri


5.

Minta penjelasan mengenai sistem ganjaran yang dipraktikkan oleh Syarikat Pelupusan Sisa Pepejal (SWM Environment) terhadap pekerjanya dari segi kadar upah, cuti, perubatan, pinjaman perumahandan pencen..

 Pihak Berkuasa Tempatan

Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan

NAMA Y.B.   : DR MOHAMMAD BIN TASLIM
KAWASAN    : MAHARANI
Read More

SOALAN-SOALAN LISAN BAGI MESYUARAT KEDUA PENGGAL PERSIDANGAN KELIMA DEWAN NEGERI JOHOR 27 SEPT 2012

 SOALAN-SOALAN LISAN   YANG DIBANGKITKAN
DALAM MESYUARAT KEDUA PENGGAL PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-12
OLEH ADUN MAHARANI, YB DR MOHAMMAD BIN TASLIM
Khamis 27 September 2012

BIL
SOALAN-SOALAN LISAN
JABATAN
PORTFOLIO

1.


Berapakah keluasan tanah  rezab Melayu dalam negeri Johor sebelum Merdeka (1957) dan sekarang (2012) ?


Pejabat Menteri Besar

YAB Menteri Besar

2.

Dimanakah letaknya Tanah Rezab Melayu dalam negeri Johor dan keluasannya yang telah diubah syarat dan dimana pula letaknya Tanah tersebut yang telah diganti?


Pejabat Menteri Besar

YAB Menteri Besar

3.

Masalah banjir dalam kawasan Bandar Muar masih berlaku. Apakah tindakan Pihak Berkuasa Tempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut di Lorong Setia off Jalan Khalidi, Taman Sentosa, No. 124 Jalan Abdul Rahman, Jalan Dato Ahmad, Lorong-lorong di sepanjang Jalan Khalidi ?


Majlis Perbandaran Muar

Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan

4.

Apakah status Jalan Dato Ahmad/Lorong Oren  Muar sekarang kerana ada pihak membuat tuntutan keatas sebahagian Jalan tersebut dan menutup laluan yang dikatakan  tanah persendirian  dan ada pihak yang membuat rumah di sebahagian laluan tersebut ?


Pejabat Menteri Besar

YAB Menteri Besar

5.

Sebagai Bandar Diraja rakyat Muar memerlukan sebuah kolam renang bertaraf olimpik , sebuah museum, rumah rehat, menaiktaraf Stadium bertaraf antarabangsa, kawasan riadah baru dan lain-lain.Bilakah kerajaan akan membina prasarana tersebut?


Pejabat Menteri Besar

YAB Menteri Besar

6.

Masalah pelacuran melibatkan warga asing dan tempatan dibeberapa rumah tumpangan  di Muar  seperti di Jalan Sayang, Jalan Hj Abu dan lain-lain sangat berleluasa.Apakah tindakan pihak berkenaan untuk menghentikan aktiviti tidak bermoral ini ?


Pejabat Agama

Pengerusi Jawatankuasa Agama Negeri JohorNAMA Y.B. : DR MOHAMMAD BIN TASLIM
KAWASAN  : MAHARANI
Read More