SENARAI ANAK SYARIKAT JCORP 2009 - UNTUNG ? RUGI ?Y.B. DR. BOO CHENG HAU (SKUDAI)

Foto Saya

SOALAN 16 (A5S)
Sila senaraikan keuntungan atau kerugian semua anak syarikat Johor Corp pada

tahun 2009.


JAWAPAN Y.A.B. DATO' MENTERI BESAR
Keuntungan dan kerugian bagi syarikat-syarikat yang dipegang secara langsung oleh Johor Corporation untuk tahun berakhir 31 Disember 2009 adalah seperti berikut :Keuntungan /(Kerugian)
Peratus
Bil.
Nama Syarikat
Sebelum Cukai
Pegangan


2009
(%)


(RM Juta)

A
Svarikat Tersiar Harna


1.
KPJ Healthcare Berhad
143.890
50.16
2.
Kulim (Malaysia) Berhad
521.866
51.98
B
Svarikat Tidak Tersiar Haroa


1.
Amiza Publishinq Sdn Bhd
(0.007)
81.50
2.
Damansara Assets Sdn Bhd
27.062
100.00
3.
IPPJ Sdn Bhd
0.612
95.00
4.
Johor Capital Holdinqs Sdn Bhd
3.824
100.00
5.
Johor City Development Sdn Bhd
9.723
100.00
6.
Johor Foods Sdn Bhd
9.588
100.00
7.
Johor Franchise Development Sdn Bhd
11.201
100.00
8.
Johor Heaw Industries Sdn Bhd
(0.192)
100.00
9.
Johor Land (H) Sdn Bhd
0.582
100.00
10.
Johor Land Berhad
25.214
87.12
11.
Johor Paper & Publishing Sdn Bhd
(3.375)
100.00
12.
Johor Silica Industries Sdn Bhd
0.734
100.00
13.
Johor Skills Development Sdn Bhd
1.689
75.00
14.
JSEDC Properties Sdn Bhd
(1.117)
100.00
15.
Kumpulan Penarnbanq (Johor) Sdn Bhd
(19.600)
100.00
16.
Kumpulan Perbadanan Johor Sdn Bhd
0.012
100.00
17.
Larkin Sentral Sdn Bhd
(4.092)
100.00
18.
Pagoh Highland Resorts Sdn Bhd
0.100
60.00
19.
Sindora Ventures Sdn Bhd
(190.957)
100.00
20.
SPMB Holdinos Sdn Bhd
1.545
100.00
21.
Sri Gading Land Sdn Bhd
0.011
51.00
22.
Tajasukan Sdn Bhd
(0.071)
100.00
23.
Tanjung Langsat Port Sdn Bhd
8.448
99.75
24.
Tenaqa Utama (Johor) Berhad
0.161
69.76
25.
Teraju Fokus Sdn Bhd
0.532
87.14
26.
TPM T echnopark Sdn Bhd
15.144
100.00
C
Svarikat Pelaburan Luar Neqara


1.
PT Khidmat Perawatan Jasa Medika
1.401
80.00
2.
PT Selasih Husada Pratama
(1.466)
69.67


sumber: http://drboochenghau.blogspot.com/


0