SOALAN -SOALAN BERTULIS ADUN MAHARANI DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR PADA 8 SEPTEMBER 2009


MESYUARAT KEDUA PENGGAL PERSIDANGAN KEDUA DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-12 TELAH DIADAKAN PADA 8 SEPTEMBER 2009.

BERIKUT ADALAH SOALAN-SOALAN BERTULIS OLEH YB DR MOHAMMAD TASLIM ADUN MAHARANI:


SOALAN (1) :

BENARKAH GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATIOC (GSIC) MEMILIKI 70% DARIPADA SYER CITY SQUARE YANG DIBELI PADA HARGA US$123 JUTA PADA JUN 2004.BAKI SAHAM 30% DIKONGSI ANTARA MBJB DAN MPJBT.SIAPAKAH PEMILIK TERKINI CITY SQUARE SEKARANG INI?

JAWAPAN:

Unit Perancang Ekonomi Negeri akan memberi maklum balas kepada Yang Berhormat.

--------------------------------------------------------------------------------------

SOALAN (2):

SEBAHAGIAN BESAR PERUNTUKAN HUKUMAN DI BAWAH ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH 1997 TIDAK BERSANDARKAN KEPADA ISLAM SEPERTI HUKUMAN SUMBANG MAHRAM,ZINA,MEMINUM ARAK DAN LIWAT.BILAKAH HUKUMAN ISLAM AKAN DILAKSANAKAN DI BAWAH ENAKMEN TERSEBUT?

JAWAPAN:

ADALAH TIDAK BENAR APABILA MENGATAKAN BAHAWA SEBAHAGIAN BESAR PERUNTUKAN DI BAWAH ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH 1997 TIDAK BERSANDARKAN KEPADA HUKUM ISLAM KERANA SEBAHAGIAN BESAR HUKUMAN TERSEBUT BOLEH DIKATAKAN ADALAH BERSIFAT TAKZIR (HUKUMAN MENGIKUT BUDI BICARA HAKIM TERTAKLUK KEPADA PERUNTUKANYANG DITETAPKAN PEMERINTAH) DAN HUKUMAN TAKZIR ADALAH SEBAHAGIAN KAEDAH HUKUMAN ISLAM.

HUKUMAN YANG DIPERUNTUKKAN DI BAWAH ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH NEGERI JOHOR (DAN NEGERI-NEGERI LAIN DALAM MALAYSIA) ADALAH TERTAKLUKDI BAWAH BIDANG KUASA aKTA MAHKAMAH SYARIAH (BIDANG KUASA JENAYAH) 1965 (AKTA 355) YANG MEMPERUNTUKKAN BAHAWA BIDAN KUASA MAHKAMAH SYARIAH SEMUA NEGERI DALAM PERKARA HUKUMAN JENAYAH ADALAH DENDA TIDAK MELEBIHI LIMA RIBU RINGGIT (RM5,000.00) ATAU PENJARA TIDAK MELEBIHI (3) TAHUN ATAU NSEBATAN ENAM(6) ATAU KOMBINASI KEPADA MANA-MANA HUKUMAN TERSEBUT.

------------------------------------------------------------------------------------

SOALAN (3):

JCORP MENERBITKAN BON BAGI MENYELESAIKAN HUTANG RM4.032 BILION DAN KERAJAAN JOHOR MENJADI PENJAMINNYA.BON AKAN DITEBUS BAYAR 2012 ADALAH RM4-376 BILION.BERDASARKAN KEUNTUNGAN TAHUNAN SEBELUM CUKAI KUMPULAN JCORP BOLEH BAYAR RM4-376 BILION? APA PENYELESAIANNYA?


JAWAPAN:

Johor Corporation telah menerbitkan bon di dalam Pelan Induk Penstruktursn Korporat (PIPK) Johor Corporation bagi menyelesaikan hutang sejumlah RM4.032 bilion di mana Kerajaan Negeri Johor menjadi penjaminnya.

Di bawah PIPK ini,terdapat 4 jenis bon yang telah diterbitkan iaitu Bon Bai' Bithaman Ajil (Guaranteed Redeemable Bond), Bon Bai' Bithaman Ajil (Redeemable Revolving Credit Facility) dan juga Perjanjian Bayaran Berjadual (Schedule Payment Agreement).

Penebusa bon-bon ini telah ditetapkan di dalam tiga siri matang di mana Johor Corporation telah berjaya menebus Bon Siri 1 yang matang pada 31 Julai 2007 berjumlah RM393.76 juta dan Siri 11 yang mayang pada 31 Julai 2009 berjumlah RM694.98 juta.Sementar itu,jumlah Bon Siri 111 yang akan matang pada 31 Julai 2012 adalah berjumlah RM3.58 bilion.

Sehingga 31 Disember 2008.jumlah keseluruhan aset nyata dan asrt tidak nyata yang dimiliki Johor Corporation adalah sebanyak RM4.934 bilion sepertimana dicatatkan di dalam Laporan Tahunan Johor Corporation Berakhir 2008.Sebahagian daripada aset-aset ini telah dikenalpasti untukd ijual dan hasil penjualan dan keuntungan yang diperoleh akan disakurkan untuk membiayai bon pada tarikh matang yang akan datang.Walau bagaimanapun Johor Corportaion bercadang untuk menjual hanya sebahagian darpada aset-aset yang telah dikenal pasti ini iaitu dengan anggaran hasil jualan sebanyak RM1.0 bilion sahaja.

Penjualan nsebahagian daripada aset-aset yan dimilikinya adaklah perlu memandangkan pendapatan daripada operasi dan juga dividen adalah terhad kepada kegunaan untuk kos kewanhan dan juga operasi.Penjualan sebahagian aset tersebut juga dalah kerana Johor Corporation berhasrat untuk membiayai semula pinjaman (Refinance) sebanyak RM2.60 bilion dengan pihak-pihak bank yang berminat untuk memberikan tawaran pinjaman yang lebih baik dari segi kadar faedah dan skim bayaran balik yang lebih fleksibel serta tempoh bayaran balik yang lebih panjang bergantung kepada kemempuan tunai Johor Corporation di masa-masa akan datang.

------------------------------------------------------------------------------------

SOALAN (4):

DANGA BAY SDN BHD MEMILIKI 36.5% KEPENTINGAN DALAM KOTA SELAT TEBERAU (KST).KST (sekarang Waterfront Dev) MEMILIKI PEMBINAAN KOTA SELAT TEBERAU (PKST).
SENARAIKAN PROJEK DAN NILAI PROJEK DI ISKANDAR MALAYSIA YANG DIPEROLEHI OLEH DANGA BAY SDN BHD, KST DAN PKST.

JAWAPAN:

Projek-projek Iskandar Waterfront Development Sdn Bhd di Iskandar Malaysia pada masa ini adalah sperti berikut:-

1. Pembangunan bercampur di atas tapak seluas 6 ekar di Teluk Danga terdiri daripada 532 unit apartmen,230 unit 'Oakwood Residence Johor', 6 tingkat podium dengan suite pejabat,ruang niaga dan tempat letak kereta di lot komersial.Projek ini bernilai RM477 juta.

2. Pembangunan kediaman pesisir pantai di atas tapak seluas 112 ekar di A2 Island.Teluk Danga,terdiri daripada villa pesisir pantai,kondomonium,apartmen marina,apartmen servis,hotel serta promenade,ruang niaga,bangunan pejabat,terminal feri dan kelab marina.Projek ini bernilai RM3.2 bilion.

3. Pembamnunan kediaman di atas tapak seluas 208 ekar di Sungai Lunchoo terdiri daripada villa pesisir pantai,rumah berkembar,rumah teres,apartmen marina dan pusat komersial.

Projek-projek Danga Bay yang lain merangkumi pembangunan-pembangunan berikut:-

1. Pembangunan Danga Island di atas tapak seluas 152 ekar bernilai RM850 juta,merangkumoi152 unit villa.
2. Pembangunan marina di atas tanah seluas 10 ekar dngan 89 unit kondominium, 69 unit apartmen, kelab marina, hotel dan menara pejabat.Projek bernilai RM280 juta.
3. Pembangunan semula Bay Leaf Convention Centre bernilai RM45 juta.
4. Penambakan 10.47 ekar tanah bernilai RM18 juta dan pembinaan benteng sepanjang 2.45 km bernilai RM56 juta.
5. Pembangunan semula Taman Tema bernilai RM6 juta.
6. Pembinaan hotel bajet (Tune Hotel) bernilai RM20 juta

---------------------------------------TAMAT-----------------------------------------


0