CITY SQUARE SIAPA PUNYA?
ADUN Maharani
,Dr Mohammad Taslim, menerima jawapan kepada Soalan Bertulis (B29) daripada Jurutulis Dewan Negeri Johor hari ini.

Soalan beliau pada Mesyuarat Kedua Bagi Penggal Persidangan Kedua Negeri Johor Yang Ke-12 pada hari Selasa, 8 September 2009 berbunyi:

Benarkah Government of Singapore Investment Corporation (GSIC) memiliki 70% daripada syer CITY SQUARE yang dibeli dengan harga US$123 juta pada bulan Jun 2004? Baki saham 30% dikongsi antara MPJB dan MPJBT. Siapakah pemilik terkini City Square sekarang?

Jawapan daripada UPEN Johor:

City Square sekarang ini dimilki oleh Syarikat Johdaya Karya Sdn. Bhd. dengan saham diterbitkan bernilai RM100 juta di mana 30 juta saham dimiliki oleh Merit Properties Sdn. Bhd. dan 70 juta dimiliki oleh Reco City Squares JB Sdn. Bhd.
______________________________________________________________

YB Dr Mohammad:

Jika anda ada maklumat lanjut sila hubungi kami.

0