SOALAN LISAN ADUN MAHARANI DAN JAWAPAN DALAM MESYUARAT KEDUA PENGGAL PERSIDANGAN KEDUA DEWAN NEGERI JOHOR KE-12 PADA 8 SEPTEMBER 2009


Soalan-soalan Lisan YB Dr Mohammad Taslim dan Jawapan dalam Sidang Dewan Negeri Johor pada hari Selasa 8 September 2009:

SOALAN (1):
Tindakan menyerahkan 27 buah sekolah agama bantuan Kerajaan Negeri termasuk 8 SRAB kepada KPM (Kememterian Pelajaran Malaysia) untuk mendapat status SABK (Sekolah Agama Bantuan Kerajaan) adalah merugikan masa hadapan pendidikan agama Islam di Johor.KPM akan memansuhkan sukatan pelajaran agama dan diganti dengan satu mata pelajaran iaitu Arab komunikasi.

JAWAPAN YB DATO'HJ ZAINAL ABIDIN BIN OSMAN:

Kerajaan Johor melalui Jabatan Agama Johor sedang dalam proses akhir untuk mendaftarkan 19 buah Sekolah Menengah Agama (SMAN/R) dan 8 buah Sekolah Rendah Agama Bersepadu (SRAB) sebagai SBAK.

JAJ telah mengadakan beberapa siri mesyuarat dan rundingan berhubung dasar dan kaedah pendaftaran sekolah-sekolah tersebut bersama Kementerian Pelajaran Malaysia termasuklah hal berkaitan Kurikulum Azhari.Hal ini telah dimasukkan dalam MOU.KPM telah bersetuju untuk mengekalkan pelaksanaan Kurikulum Azhari di semua SABK dan akan menjadikannya sebahagian kurikulum kebangsaan di bawah Akta Pelajaran 550.
------------------------------------------------------------------------------------

SOALAN (2):

kENAPAKAH PEMANSUHAN PPSMI PERLU DILAKSANAKAN SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT SEHINGGA 2012 SEDANGKAN SEMASA PERLAKSANAANYA DAHULU PADA TAHUN 2003 IANYA DILAKUKAN SERTA MERTA.APAKAH RASIONALNYA LANGKAH TERSEBUT DIAMBIL?

JAWAPAN YB DAYUK HAJI MAULIZAN BIN BUJANG

Seperti yang telah berlaku semasa PPSMI diperkenalkan,pemansuhan dasar ini juga perlu dilaksanakan secara berperingkat.Namun begitu,peralihan penggunaan bahasa penghantar dalam pemansuhan PPSMI mengambil PPSMI dilaksanakan pada tahun 2003,dasar ini sebenarnya telah dilaksanakan secara berperingkat mengikut kohort iaitu dimulakan dengan tahun 1,tingkatan 1 dan tingkata 6 Rendah.

Di sekolah rendah dasar ini telah mengambil masa 6 tahun untuk dilaksanakan sepenuhnya di semua peringkat dan kumpulan pertama yang menduduki UPSR di bawah dasar ini adalah pada tahun 2008.Di sekolah menengah pula ia telah mengambil masa selama 5 tahun dan kumpulan pertama yang menduduki SPM di bawah dasai ini adalah pada tahun 2007.

Pemansuhan dasar PPSMI merupakan satu perubahan besar dalam sistem pendidikan kebangsaan.Berbagai perubahan dan persediaan perlu dilaksanakan secara teratur agar ianya tidak menjejaskan proses pemerolehan ilmu dalam kalangan murid-murid.Aspek kesediaan murid,kesediaan guru serta faktor-faktor sokonganlain perlu diberi pertimbangan sewajarnya agar peralihan ini tidak meninggalkan impak yang negatif terhadap murid-murid.
Tempoh sehingga 2012 iatu pelaksanaan sepenuhnya dalam Bahasa Melayu adalah bagi membolehkan persiapan sewajarnya dibuat oleh semua pihak agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.Jangka masa yang singkat ini diperlukan untuk menyediakan semua bahan dalam Bahasa Melayu seperti Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran,buku teks dan bahan-bahan soko ngan pengajaran dan pembelajaran yang lain.Tempoh ini juga diharap dapat memberi ruang yang cukup untuk guru memahirkan semula dengan istilah,frasa serta terminologi Sains dan Matematik dalam Bahasa Melayu agar proses pengajaran dapat dilaksanakan dengan lancar'

----------------------------------------------------------------------------------

SOALAN(3) :

YAB TAN SRI MAHYUDDIN YASSIN MEMBUAT PENGAKUAN TERBUKA BARU-BARU INI BAHAWA KERAJAAN JOHOR TERPAKSA MENYERAHKAN EMPANGAN LINGGAU SELUAS 21,800 HEKTAR (53,373.6 EKAR) KEPADA PUB BAGI MEMBEKALKAN AIR KE SINGAPURA.JIKA TIDAK,SINGAPURA AKAN BERPERANG DENGAN JOHOR.APAKAH BENAR PENDEDAHAN BELIAU INI?

JAWAPAN YAB DATO' MENTERI BESAR

Mengikut Perjanjian 1960,Empangan Linggau seluas 21,600 hektar (53,373.6 ekar) telah dikurniakan kepada SSI (Setiausaha Kerajaan Negeri diperbadankan) dan ini telahpun dilaksanakan.SSI sepatutnya memajakkan tanah tersebut kepada PUB bagi tempoh baki Perjanjian Air 1962 yang tamat selepas 99 tahun,tetapi ianya tidak dilakukan.

------------------------------------------------------------------------------------

SOALAN (4):

SAYA BERPENDAPAT TINDAKAN MEMINDAHKAN JABATAN KERAJAAN DARI BUKIT TIMBALAN KE KOTA ISKANDAR SECARA TERGESA-GESA DALAM KEADAAN LEBUH RAYA PESISIR PANTAI BELUM SIAP,TIADA PENGANKUTAN AWAM DAN TIADA MASJID ADALAH MENYUSAHKAN DAN MEMBEBANKAN RAKYAT UNTUK BERURUSAN DENGAN JABATAN KERAJAAN.

JAWAPAN YAB DATO' MENTERI BESAR:

Perancangan perpindaha jabatan kerajaan dari Bukit Timbalan ke KOta Iskandar telah dirancang dengan teliti termasuk perancangan dan keperluan penyediaan pengangkutan awam,penyediaan kemudahan awam dan kesan positif kepada masyarakat sekitar.

Perbincangan bersama syarikar-syarikat bas awam sedia ada telah diadakan sebelum pejabat kerajaan berpindah lagi dan syarikat-syarikat terbabit telah bersetuju untuk memberikan perkhidmatan ke Kota Iskandar.Perkhidmatan yang diberikan termasuklah perkhidmatan bas ekspress daripad daerah-daerah di negeri Johor selain perkhidmatan bas berhenti-henti yang menghubungkan kawasan di sekitar Kota Iskandar,Pihak Pelesenan Kenderaan Perdagangan (PLKP) juga telah meluluskan beberapa lesen untuk menjalankan operasi tersebut kepada syarikat pengangkutan awam berkaitan.

Bagi kemudahan untuk beribadat,semua blok bangunan disediakan surau untuk kakitangan dan orang awam beribadat.Bagi jangka masa panjang,kerajaan akan membina masjid bersebelahan dengan Bangunan Dewan Undangan Negeri dimana pada masa ini,kerja tanah telah pun siap.

Sebenrnya,perpindahan jabatan kerajaan telah memberi kesan positif ke atas ekonomi masyarakat sekitar yang sangat ketara.Berdasarkan pemerhatian dan temu duga ke atas peniaga-peniaga kecil di sekitar Kota Iskandar,mereka menyatakan perniagaan semankin meningkat setelah jabatan kerajaan berpindah ke Kota Iskandar.

Selain daripada itu banyak peluang pekerjaan baru diwujudkan yang merangkumi pelbagai peringkat,sebahagian daripada peluang pekerjaan tersebut telah diisi oleh penduduk setempat di man terdapat tidak kurang 100 orang pekerja adalah penduduk tempatan.

0