TERIMA KASIH MPM : MASALAH PERPARITAN DI BANDAR


Terima kasih Majlis Perbandaran Muar yang telah mengambil tindakan segera di atas aduan peniaga di Jalan Petrie tentang lorong di antara Jalan Petrie dan Jalan Majidi dalam bandar Muar.Lorong ini mengalami masalah parit kerosakan dan cetek.Pehak Jurutera MPM telah mengarahkan SWM membersihkan kawasan ini selepas menerima aduan melalui YB Dr Mohammad Taslim,ADUN Maharani.

Sebagaimana dijanjikan parit konkrete U baru sedang dibina sekarang.Terima kasih sekali lagi MPM.Peniaga di sini berharap kedua-dua belah parit ini akan dibina semula dengan parit konkrete U untuk memngelakkan banjir.

Ini gambar-gambar yang dirakamkan oleh YB Dr Mohammad dalam lawatan pada 16 November yang lalu:

Parit baru di lorong belakan Jalan Petrie dan Jalan Majidee diperbaharui.
Pandangan dari Jalan Othman.

Pandangan dari arah bertentangan dengan gambar di atas.

Kerja-kerja sedang rancak dijalankan.


Gambar dari arah bertentangan dengan gambar di atas.


Ini gambar lama bersama pengadu  (kedudukan seperti
gambar di atas) sebelum  parit dibina semula.


 Masalah lama timbul semula :
Tuan punya kedai ini suka pokok tetapi lupa menjaganya 
sehingga menalar keluar dan menutup parit !

Menurut YB Dr Mohammad, dalam Persidangan Dewan Negeri Johor yang sedang berlangsung sekarang, beliau dan YB Gwee (Bentayan) telah membangkitkan isu Pengurusan Kemudahan Awam MPM dalam Laporan Ketua Audit Negara 2009.Laporan tersebut (layari : http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=2545932740067808847&postID=8924186486188668869
mendapati Pengurusan Kemudahan Awam MPM tidak memuaskan.

Walau bagaimanapun harus di akui dari segi lain MPM terus menjalankan tanggungjawabnya demi kesejahteraan rakyat.Di atas adalah di antara respons MPM terhadap aduan rakyat yang harus dipuji. 


0