TANAH MENDAP DI PARIT AMAL LAUT , JALAN JUNID, MUAR -UPDATE


Masalah tanah mendap di DUN Maharani kerap berulang.YB Dr Mohammad Taslim,ADUN Maharani,telah mengutarakan masalah ini kepada Jabatan Pengairan dan Saliran Muar, juga dalam Persidangan Dewan Negeri Johor.Pihak akhbar juga memberi liputan kepada masalah ini.

Alhamdulillah hari ini tindakan telah diambil oleh pihak yang berkuasa di beberapa tempat termasuk di Parit Amal Laut,Jalan Junid , Parit Keroma, Parit Sakai Laut dan Parit Unas.Pemantauan berterusan disarankan supaya tidak menimbulkan kesusahan kepada rakyat.

TERIMA KASIH JPS DAN JABATAN YANG BERKAITAN.


HUJAN lebat menyebabkan jalan sekitar Parit Keroma mendap.
                            Inilah keadaan jalan di Parit Amal Laut,Jalan Junid,Muar
                  ketika mendap.Ini kemendapan kali ketiga,berulang selepas di tambak.
 Hari ini (Oktober 2010) kerja-kerja baikpulih sedang dijalankan.
Kenderaan sudah boleh melalui jalan ini.

 Batu-batan dalam sangkar ini diharap dapat menyelesaikan masalah.

 Keadaan parit ini meman berpotensi untuk mendap.

 Satu lagi bahagian di Parit Amal Laut yang mendap
dan sedang dibaikpulik.

Sangkar batu ini diharap akan menyelesaikan masalah tanah mendap.0