ADUN MAHARANI PERLI YB PENGERUSI JAWATANKUASA (EXCO) KESIHATAN?


VERBATIM JAWAPAN EXCO KEPADA UCAPAN ADUN MAHARANI KETIKA MEMBAHASKAN USUL MENJUNJUNG KASIH DI DEWAN NEGERI JOHOR


Y.B. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita dan Keluarga,Kebajikan Masyarakat dan Kesihatan (YB P JK PWDKKMDK - Y.B. Dr Hajah Robia binti Dato' Haji Kosai)


Yang Berhormat ADUN Maharani menyentuh langkah-langkah Jabatan Kesihatan untuk memberi penerangan mengenai H1N1.Saya pun tak tahulah.Sebab kita,Jabatan Kesihatan Negeri Johor telah mengedarkan lebih ribu-ribu risalah.Selain daripada itu,kita juga membuat hebahan media massa,radio.macam-macam radio kita buat hebahan,TV,semua saluran TV kita buat hebahan,surat khabar,macam-macam surat khabar.

Y.B. Dato' Speaker: Surat khabar Harakah ada?

Y.B. P JK PWDKKMD: Ha,tu wallahualam.

Y.B. Dato' Speaker: Oh,tak ada eh?

Y.B. P JK PWDKKMD: Mungkin di situlah tak adanya kot.Dan hebahan ini kita buat setiap masa.Dan juga kita ada hebahan melalui laman web Kementerian Kesihatan yang memberi penerangan penyebab penyakit dia,penularannya,cara pencegahannya kepada masyarakat umum.

Yang Berkormat Maharani juga menyentuh hospital pakar dan kekurangan Doktor Pakar dan penaiktarafan Hospital Pakar Sultanah Fatimah bagi pelaksanaan pembelajaran lepasijazah.

Yang Berhormat Dato' Speaker,Yang Berhormat ADUN Maharani ni pun seorang doktorlahkan....

Y.B. Dato' Speaker: Dia doktor apa Yang Berhormat?Saya tak faham.

Y.B. P JK PWDKKMDK: Saya rasa...

Y.B.Dato' Speaker:Samalah dengan Yang Berhormat eh?

Y.B. P JK PWDKKMDK: Samalah,sama.

Y.B. Dato' Speaker: Doktor belah?

Y.B.P JK PWDKKMDK: Doktor oranglah.

Y.B. Dato' Speaker: Yalah,mana ada doktor lain.Doktor oranglah.

Y.B. P JK PWDKKMDK: Ada,ada,doktor binatang.

Y.B. Dato' Speaker: Oh,ada eh?

Y.B. P JK PWDKMDK: Doktor klinik gigi.

Y.B. Dato' Speaker: Oh.

Y.B. P JK PWDKMDK: Ini,doktor oranglah.Jadi,Hospital Pakar Sultanah Fatimah ni,memang dinamakan Hospital Pakar Sultanah Fatimah.Dan hospital ini mempunyai Doktor Pakar dan Pegawai Perubatan di setiap displin.Dermatology ada,kulit ada,apa,tulang ada semua ada.

Y.B. Dato' Speaker: Erm.

Y.B. P JK PWD KMDK: Ada juga,kalau kita tengok hospital yang dikatakan dia hospital pakar,tetapi tak cukup displin-displin yang patut ada dalam hospital pakar.Dan nama hospital pakartu,kadang-kadang kita memang tak letak hospital pakar seperti Hospital Sultamah Aminah, kita tak ada tulis Hospital Pakar Sultanah Aminah ataupun Hospital Sultan Ismail,Pandan,kita tak letak Hospital Pakar Sultan Ismail.Tapi orang tahu itu adalah hospital pakar.Jadi,nama pakar boleh diletak atau tidak diletakkan.Kebanyakan swasta pun tak letak hospital pakar,tapi dia claim ,dia tu adalah hospital pakar.Pada hal dia tidak mempunyai semua displin.
Dan,bagi pengajaran lepasan ijazah ,post graduate.Post graduate ini,dia kata kenapa tak Hospital Pakar Sultanah Fatimah ni tak dijadikan,apa tu, hospital untuk pembelajaran atau pengajaran lepasan ijazah.Di Malaysia ni hanya satu saja,Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia yang boleh mengendalikan kursus itu dan diberikan lesen atau kursus yang ditawarkan.Dan ini adalah mengiklut prestasi hospital itu.Bukan semua hospital boleh dijadikan hospitan untuk pengajaran lepas ijazah.Jadi,saya rasa..

Y.B. Dato' Speaker: Cuma doktor pelatih saja eh?

Y.B. P JK PWDKKMDK: Ha,sini pelatih yes,ya.

Y.B. Dato' Speaker: Oh.

Y.B. P JK PWDKKMDK: Macam tulah.Jadi itu,jadi saya rasa tidak sewajarnyalah atau pun perli ke,wallhualam,tapi jangan katakan bahawa hospital pakar,nama saja hospital pakar.tapi kenapa tak cukup,ha apa,pakar-pakarnya.

0