JOHOR KURANG GURU


Johor perlu 559 guru ganti


JOHOR BAHRU – Masalah kekurangan guru diakui Jabatan Pelajaran Negeri dan usaha mengatasi perkara itu giat dijalankan.


Pengarah Pelajaran Neger, Markom Giran berkata, jabatan sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dan berkemungkinan ia akan diatasi keseluruhannya pada Februari depan.


Menurutnya, negeri Johor memerlukan seramai 559 guru bagi sekolah rendah dan sekolah menengah di sini dan Jabatan Pelajaran telah mengisi kekurangan tersebut dengan mengambil seramai 252 guru sandaran tidak terlatih (GSTT).


“Bagi kesemua guru sandaran ini, waktu mengajar mereka akan ditambah untuk mengelakkan pelajar tercicir dari silibus yang ditetapkan oleh pihak kementerian.


“Pada kebiasaannya, guru-guru ini akan mengajar sebanyak 25 hingga 26 jam seminggu, namun bagi mengatasi masalah ini mereka akan mengajar sebanyak 32 jam seminggu,” katanya ketika dihubungi Sinar Harian, di sini, semalam.


Markom berkata, mengikut Anggaran Belanjawan Mengurus Penjawatan (ABMP) 2011, jumlah hak guru sekolah menengah harian seramai 19,110 dan sekolah rendah seramai 26,849.


“Pihak kita akan mengisi guru sandaran khasnya buat Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) terutama guru subjek Bahasa Melayu.


“Kita juga telah mengadakan rombakan semula dan guru Bahasa Melayu yang lebih di sekolah kebangsaan akan dihantar ke sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) untuk menampung kekurangan guru,” katanya.

sumber: http://www.sinarharian.com.my/sh/johor/content/story8584873.asp
_______________________________________________________________________________

YB DR MOHAMMAD TASLIM TELAH MENGAJUKAN SOALAN LISAN  TENTANG KUMPULAN GURU SIMPANAN KERAJAAN ( KGSK) DAN  GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH (GSTT) DALAM PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR  (11 NOVEMBER - 1 DISEMBER 2010)  YANG LALU. 

INILAH SOALAN DAN JAWAPANNYA:


SOALAN 8 (A172):


Berapakah bilangan guru sandaran tidak terlatih dan kumpulan guru simpanan kerajaan yang berkhidmat di Negeri Johor? Mengapakah sering berlaku kelewatan dalam menempatkan kumpulan guru simpanan kerajaan  ini dan apakah cadangan JPN untuk mengatasi masalah ini?


JAWAPAN Y.B.  DATUK HAJI MAULIZAN BIN BUJANG


Bilangan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) di Negeri Johor pada Oktober 2010 adalah seperti jadual berikut : 


Bil.
Jenis Sekolah
Bilangan GSTT
1
SK
0
2
S. Agama
85
3
SJK(C)
688
4
SJI(T)
190

JUMLAH
943


Bilangan guru pencen yang berdaftar dalam Kumpulan Guru Simpanan Kerajaan (KGSK) du Negeri Johor adalah lebih kurang 1000 orang dan ditempatkan di seluruh Negeri Johor.Bilangan guru KGSK yang berdaftar akan berbeza dari masa ke semasa.


Guru KGSK hanya akan dilantik ke sekolah sekiranya terdapat guru-guru tetap yang tidak dapat hadir bertugas  di sekolah. Contohnya terdapat guru yang bersalin, guru cuti sakit, guru menghadiri kursus dan sebagainya. Ini bererti keperluan guru KGSK adalah mengikut keperluan semasa.


Jika pada sesuatu bulan terdapat ramai guru wanita bersalin, maka keperluan  guru KGSK pada bulan tersebut akan bertambah. Amat sukar bagi pihak JPN Johor  atau Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) untuk menganggar bilangan guru KGSK yang diperlukan pada sesuatu masa.


Masalah kelewatan pelantikan guru KGSK ke sekolah kerap berlaku disebabkan pihak sekolah lewat melaporkan  keperluan guru kepada pihak PPD. Pihak PPD juga menghadapi masalah untuk mendapatkan guru KGSK yang sesuai dengan opsyen  untuk keperluan sekolah dalam masa yang begitu singkat. Keperluan guru KGSK boleh berlaku di mana -mana sekolah pada bila-bila masa sahaja, tetapi guru KGSK yang tersenarai mungkin tidak mencukupi.


Untuk menyelesaikan masalah kelewatan pelantikan guru KGSK ke sekolah, pihak JPNJ telah menyediakan peruntukan yang cukup untuk pelantikan guru KGSK. Pihak PPD juga menggalakkan guru yang cukup syarat untuk berdaftar sebagai guru KGSK dan di setiap PPD telah dilantik seorang Pegawai KGSK, untuk menguruskan keperluan sekolah dengan kadar segera.
 0