SOALAN-SOALAN BERTULIS (DAN JAWAPAN) ADUN MAHARANI DALAM PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR PADA 1 JULAI 2010 - 19 JULAI 2010
SOALAN-SOALAN BERTULIS (DAN JAWAPAN) ADUN MAHARANI
DALAM PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR 
PADA 1 JULAI  2010  - 19 JULAI 2010

Bil.
Soalan-soalan  Bertulis
1.B 106
Nyatakan nama-nama,alamat,nombor telefon,kawasan atau zon yang mereka wakili serta
tugas-tugas Ahli-Ahli  Majlis Perbandaran Muar.
Jawapan:
Di Majlis Perbandaran Muar (MPM) terdapat 24 orang Ahli Majlis.
Senarai nama-nama,alamat,no. telefon,kawasan atau zon yang mereka wakili 
adalahsebagaimana di Lampiran A.
Tugas-tugas Ahli-Ahli Majlis di PBT termasuk Ahli Majlis Perbandaran Muar 
adalah sebagaimanaberikut:
1.  Ahli Majlis sebagai Sebahagian Daripada Pentadbiran PBT
2.  Ahli Majlis sebagai Penasihat Kepada Majlis
3.  Ahli Majlis sebagai Mewakili Rakyat
4.  Membuat dan Meluluskan Undang-Undang Kecil
5.  Ahli Majlis sebagai Penggubal Dasar Majlis
6.  Ahli Majlis sebagai Pendokong dasar majlis
7.  Ahli Majlis sebagai Penyemak Pelaksanaan Dasar
8.  Ahli majlis sebagai Tenaga Penggerak Masyarakat
9.  Ahli Majlis sebagai Mata dan Telinga Majlis.

Senarai Nama-Nama Ahli Majlis Perbandaran Muar


Zon
Nama Zon
Parlimen
Nama
1.
Parit Yusof/
Sg Balang
Muar
En. Md Yunos b. abd Rahman
5,Jalan abd Rahman,Semerah
Baru,Mkm Sg Balang,
83600 Semerah,Johor
h/p: 013-7781908
2.
Seri Menanti/
Parit Jawa
Muar
En. Ng Aik Beng
83,Jln Meriam,84000Muar
h/p: 012-2800290/
         06-9511291
3.
Bukit Mor/
Pt Jawa Timur
Muar
En. Nor Halim b. Hj Hashim
47,Jln Biru 4,Tmn Bkt Mor Baru,84150 Pt Jawa,Muar
h/p: 019-6285555
4.
Pt Bakar Tengah/
Darat
Muar
Y.Bhg Datuk Hj Mohd Ismail
B Hj Md Shah
Km 3,Pt Keroma,Jln Temenggong Ahmad,84000 Muar
h/p: 016-2265555
5.
Pt Bakar Laut/
Jln Junid Dalam
Muar
Pn Hjh Ramlah Ismail
Bt 2 ¼ Pt Keroma,Jln Abd Rahman,84000 muar
h/p: 012-6541845
6.
Bakri (A)
Bakri
En. Lee Poh Peng
183A,Lorong Pendek,Bkt Bakri,84200 Muar
h/p: 012-6381831/06-9860215
7.
BandarA(Bakariah)
Muar
En. Mohd Mustafa b, Abd Kadir
Pos 444,Bkt Tereh,Jln Bakariah,84000 Muar
h/p: 012-6315869
8.
Bakri (B)
Bakri
Pn Hjh Jamilah bt Othman
No. 17E,Jln Dato Hj Kosai,84000 Muar
h/p: 019-6285555
9.
Air Hitam
Bakri
En. Md.Saat b. Amat
No. 40-B,Pt Hj Anuar,Bt 17,Air Hitam,84060 Muar
h/p: 017-6957345
10.
Bandar (B)
Bakri
En. Mohd Fuad b. Tukirin
Pos 165,Lot 2109,Jln Dato Hj Kosai,84000 Muar
h/p; 013-6526668
11.
Bandar (C)
Muar
Cik Lim Sew Chow
48,Pt Unas,Jln Abd
Rahman,84150 Muar
h/p: 019-6658362/
         06-9529409

12.
Bandar (D)
Bakri
En. Chua Teck Boon
37,Jln Satu A,Tmn Sri Maharani,84000 Muar
h/p: 019-6263434/
         06-9543434
13.
Bandar (E)
Bakri
En Wee Chong Yan
No. 264-19,Jln Kenanga 2,Tmn Kenanga,Jln Bakri,84000 Muar
h/p: 019-3453333
14.
Sg Abong (A)
Pagoh
En. Chelvarajan a/l R.Suppiah
No.11,Lrg 2 off Jln Junid,Tmn Tg Baru,84000 Muar
h/p: 012-6801867
15.
Sg Abong (B)
Bakri
En. Goh Kim Huat
258,Jln Indah 6, Tmn Indah,84000 Muar
h/p: 012-6127777/
         06-9512110
16.
Sg Abong  (C)
Bakri
Puan Fong Soh Lan
116,Jln Kelisa 9,Tmn Sg Abong Indah,84000 Muar
h/p: 012-6603362/
         06-9537951
17-24

Pagoh
2.
107
‘Pelan Strategik Majlis Perbandaran Muar 2010-2015’ telahdilancarkan.Apakah
kandungannya dan bolehkan dokumen tersebut diberi kepada ADUN Pakatan
Rakyatdalam Daerah Muar supayamereka boleh membantu dalam melaksanakan
Pelan tersebut?

Jawapan:
Pelan Strategik Majlis Perbandaran Muar 2010 - 2015  yang telah dilancarkan 
mengandungi 5 perkara iaitu:
1.   Mempertingkatkan  keupayaan dan kapasiti MPM bagi memantapkan sistem 
penyampaian perkhidmatan.
2.   Memperkasa tadbir urus MPM dan pembudayaan nilai-nilai murni ke arah
kecemerlangan organisasi.
3.   Memperkukuhkan dan mengoptimimka sumber-sumber hasil MPM bagi 
meningkatkan penyediaan infrastruktur dan kemudahan awama untuk mempertingkatkan 
kualiti hidup masyarakat,melaksanakan pembnagunan yang terancang dan meningkatkan 
perbandaran yang cekap untuk persekitaran yang kondusif,bersih,selesa,selamat,sejahtera
dan lestari.
4.  Memantapkan perkongsian pintar bagi meningkatkan data laksana dan keberkesanan 
program pembangunan fizikal dan sosio-ekonomi.


Individu yang berminat boleh mendapatkan  sesalinan Pelan Strategik Majlis Perbandaran 
Muar 2010 - 2015 ini denga secara memohon secara rasmi di Jabatan Khidmat 
Pengurusan,Majlis Perbandaran Muar.

3.B 108
Nelayan Parit Perupuk Laut Muar mengadu masalah parit cetek,sempit dan tebing
dipenuhipokok-pokok,tiada lampu jalan.Lawatan bersama Pegawai Jabata Pengaliran
dan SaliranMuar dilakukan pada 3 Mac 2010.Hingga sekarang tiada tindakan diambil,
mengapa?
Jawapan:

Tindakan penggalian Parit Perupuk telahpun diambil dengan melaksanakan kerja-
kerja penggalianParit Perupuk dari Kuala sehinggan ke Jalan Abdul Rahman  
sepanjang 2,000meter.Kerja-kerjaini termasuk member ihkan pokok-pokok yang 
tumbuh di sepanjang tebing parit dsn telahpun siap dilaksanakan pada  awal Jun 
2010 yang lalu.Bahagian kuala atau muara Parit Perupuk juga akan didalamkan.
Sebut harga bagi kerja-kerja ini telah dipanggil dn dijangka dapat dilaksanakan 
pada bulan Julai 2010yang akan datang.
.
4.B 109
Nyatakan nama-nama dan alamat penduduk miskin dan miskin tegar dalam
DUN Maharani
Jawapan:
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor  mempunyai rekod dan data 
semua penerima-penerima bantuan kewangan bulanan Jabatan yang menerima
bantuankewangan masing-masing di dalam e-Bantuan.Bagi tujuan rasmi,senarai 
nama-nama penerima bnatuan tersebut boleh diperolehi melelui Pejabat Kebajikan 
MasyarakatDaerah masing-masing selepas mendapat kelulusan daripada Pengarah 
Mebajikan Masyarakat Negeri /Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia 
bagi mengelakkan  suatu perkara yang tidak diingini berlaku akibat pendedahan 
nama-nama penerima bantuan tersebut. Ini kerana ada sebahagian penerima-penerima
Bantuan Kewangan ini tidak mahu identiti mereka didedahkan untukpengetahuan 
umum.Jabatan Kebajkan Masyarakat Negeri Johor sedia maklum dan boleh membantu
mana-manaagensi,Jabatan dan lain-lain agensi berkaitan bagi tujuan mendapatkandata
untuk membantu kumpulan sasar jabatan.
Berikut adalah bilangan penerima bantuan JKM untuk DUN Maharani mengikut jenis
bantuan dan kaum bagi tahun 2009:MUKIM 
SKIM/
BANGSA
BOT
BKK
EPC
BPT
BTB
BA
AP
GP
JUMLAH
BANDAR
MELAYU
120
85
59
12
10
57
1
0
344

CINA
44
12
21
3
5
17
0
0
102

INDIA
5
4
2
2
1
6
0
0
20

LAIN-LAIN
1
0
0
0
1
1
0
0
3
PT.BAKAR/PT JAWA
MELAYU
147
86
40
16
10
53
0
0
352

CINA
19
19
10
2
3
11
0
0
64

INDIA
0
0
1
0
0
1
0
0
2

LAIN-LAIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH
KESELURUHAN
336
206
133
35
30
146
1
0
8875.B 110

Majlis Perbandaran Muar mengenakan bayaran ‘ANGKAT SAMPAH NIAGA’ sebanyak
RM120.00 setahun.Nyatakan peraturan mana digunakan dan siapa yang terlibat.Seorang
peniaga di Parit Jawa Muar terpaksa membayar tunggakan 2003-2010 sebelum lesennya diperbaharui.Mengapa penguatkuasaan tidak efisen?
Jawapan:
Peraturan mengenakan bayaran angakt sampah niaga sebanyak RM120 setahun 
dilaksanakan di bawah peruntukan Undang-Undang Kecil Pemungutan,Pembuangan
dan Pelupusan Sampah Sarap (MDMS) 1985 di bawah Undang-Undang kecil (6(1)
dan (2) telah dikuatkuasa pada 1 Julai 1980.pihak Majlis telah mengenakan bayaran
ke atas perniagaan-perniagaan seperti berikut:


1.
Bangunan Kompleks Perniagaan /Pasaraya
RM200.00
2.
Hotel Kelas Pertama
Hotel Kelas Kedua
Hotel Kelas Ketiga
      100.00
        20.00
        10.00
3.
Panggung Wayang
        10.00
4.
Restoran/Kedai Makan
        10.00

 Dalam Mesyuarat Majlis pada 30 Julai 1999 dicadangkan bayaran angkat sampah 
dikenakan kepada semua jenis perniagaan.Walau bagaimanapun cadangan ini ditangguhkan
dan hanya mengekalkan caj/bayaran kepada jenis-jenis perniagaan sepertimana jadual 
diatas.Merujuk kepada isu yang dibangkitkan,peniaga tersebut telah gagal menjelaskan
bayaransebanyak RM120.00 setahun sejak tahun 2003 hingga sekarang.Mulai Tahun 2010 
peniaga yang mempunyai tunggakan telah diminta menjelaskan tunggakan berserta dengan 
bayaran lesen perniagaan
 

0