Malaikat terlihat jelas turun ke Ka'bah.?


 MALAIKAT TURUN KE KA'BAH ?


 Layari :

http://pas123.blogspot.com/2010/08/malaikat-terlihat-jelas-turun-ke-kabah.html0