JAWAPAN KEPADA SOALAN-SOALAN DEWAN NEGERI JOHOR 17 MAC 2011


JAWAPAN KEPADA SOALAN-SOALAN  DEWAN YANG DIBANGKITKAN
DI DALAM PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
OLEH YB DR MOHAMMAD TASLIM, ADUN MAHARANI
PADA 17 MAC  2011

1. Berapakah bilangan CCTV yang dipasang dalam setiap  kawasan Pihak Berkuasa Tempatan, kos membeli dan menyelenggara, keberkesanannya dan jumlah yang rosak dan perlu diganti ?


2. Nyatakan jumlah dan nilai kompaun salah letak kereta, tiada lesen perniagaan, penguatkuasaan dan kompaun bangunan yang belum dijelaskan mengikut daerah dan adakah tawaran diskaun akan diberi seperti dilakukan oleh Majlis Perbandaran Muar ?


3. Berapakah jumlah pulau-pulau dalam wilayah Negeri Johor dan berapa buah yang belum diberi nama?

JAWAPAN DATO' MENTERI BESAR

Berdasarkan takrif  "Pulau" oleh Jawatankuasa Teknikal Nama Geografi dan Gazetier  Kebangsaan. di Negeri Johor mempunyai 13 buah pulau dan telah diklasifikasikan sebagai Taman Laut. Untuk makluman , semua pulau berkenaan  adalah bernama dan diwartakan ' Di antara pulau-pulau yang terbabit ialah:
Pulau Rawa,  Pulau Harimau, Pulau Merinsip, Pulau Gaul,
Pulau Besar, Pulau Hujung, Pulau Tengah, Pulau Tinggi, Pulau Sibu Tengah,
Pulau Sibu Hujung, Pulau Pemangil dan Pulau Aur.

Selain itu, terdapat juga entiti seprti batuan dan batuan bawah air di perairan Johor.Ada di antara entiti ini yang menggunakan nama panggilan "Pulau" seperti Pulau Penyembang, manakala panggilan panggilan tempetan ialah "malang gading" . Jawatankuasa Negeri Nama Geografi telah mengadakan beberapa lawatan tapak untuk mengenalpasti, menamakan dan seterusnya mewartakan entiti tersebut.


4. Guru KAFA yang mengambil cuti bersalin pada tahun 2006 hingga 2009 di minta membayar balik elaun yang diberi tetapi bagaimana pula  mereka  yang belum menerima Imbuhan Tahunan adakah akan dibayar  tunggakan  Imbuhan ?

JAWAPAN YB DATO' HAJI ZAINAL ABIDIN BIN HAJI OSMAN

Perjawatan Guru-guru KAFA adalahnbertaraf sambilan dan bayaran gaji adalah berbentuk elaun sahaja oleh itu mereka tidak layak mendapat kemudahan seperti cuti bersalin dan cuti tahunan sebagaimana penjawat awam lain. Mengikut perjanjian perlantikan Guru KAFA yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM, guru KAFA hanya layak mengambil cuti sakit sebanyak 15 hari setahun sahaja.
Manakala Imbuhan Tahunan pula, bagi perjawatan guru KAFA adalah bergantung kepada peruntukan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Sehingga tahun 2002 imbuhan tahunan telah pun dibayar sebagaimana arahan pekeliling JPA walaupun jumlahnya tidak seperti yang diterima oleh *enjawat Awam lain. Sementara selepas tahun 2002 pihak JPA tidak lagi mengeluarkan apa-apa pekeliling mengenai imbuhan tahun bagi guru-guru KAFA.


5. Menurut ICU JPM, pendaftaran terbuka e-Kasih bukan penentu kelayakan untuk mereka menerima bantuan di bawah program pembasmian kemiskinan .Apakah mekanisma yang dibuat untuk memastikan mereka ini layak diberi bantuan ?

JAWAPAN

eKasih yang dibangunkan oleh kerajaan merupakan satu pengkalan data bersepadu sebagai asas kepada perancangan program kemiskinan di peringkat negeri dan persekutuan. Selain itu, eKasih dibangunkan bagi mengelakkan pertindihan program bantuan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pelbagai agensi pemberi bantuan.
Modul pendaftaran terbuka eKasih membolehkan orang awam untuk melaporkan kes-kes kemiskinan yang ada di kawasan penempatan mereka. Namun begitu, pendaftaran terbuka hanya melaporkan maklumat ringkas golongan tersebut dan perlu diverifikasikan ioleh Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Johor dan Pejabat Daerah bagi tujuan mendapatkan maklumat   lengkap dari segi profil ketua isi rumah dan ahli isi rumah serta pendapata yamg diperolehi sebelum keluarga tersebut disahkan status kemiskinannya.

Bagi proses penyaluran  bantuan, keluarga yang telah diverifikasikan  dan disahkan status miskin atau miskin tegar dalam eKasihakan dirujuk kepada agensi pemberi bantuan berdasarkan bantuan yang diperlikan. Namun begitu, permohonan tersebut hendaklah memenuhi syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh jabatan pemberi bantuan. Sebagai contoh, bagi permohonan Bantuan Orang Tua (BOT), Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menetapkan bahawa golongan miskin atau miskin tegar berumur 60 tahun ke atas sahaja yang layak untuk menerimohonan BOT di bawah umur 60 tahun, tidak akan dipertimbangkan untuk menerima bantuan tersebut.
 

6. Program Larian  Mahkota telah berjaya dijalankan di sekolah-sekolah baru-baru ini.Apakah tujuan  murid membayar RM2.00 dan guru-guru RM3.00 dan bagaimana wang tersebut dibelanjakan ?

Jabatan Pelajarab Johor melalui mesyuarat pada 9 Disember 2010 di Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Gudang telah bersetuju untuk mengadakan Pelancaran Rasmi pelaksanaan Program 1 Murid 1 Sukan !M!S) dengan mengadakan Larian Perdana Peringkat Negeri Johor.

Pogram larian ini bertujuan untuk membangunkan usaha penglibatan secara menyeluruh dan bersepadu dengan turut mempelawa ibubapa dan masyarakat setempat untuk bersukan "passion for sport" sempena Pelancaran Programj 1 Murid dan 1 Sukan (1M 1S) anjuran Kementeria Pelajaran Malaysia peringkat Negeri Johor. Ianya juga bertujuan untuk mengisi dana "Skim Kebajikan Atlet Pelajar Sekolah Negeri Johor".

Larianniji dijalankan secara serentak di setiap sekolah nrendah dan menengah seluruh Negeri Johor dengan pendlibatan murid, guru dan masyarakat setempat pada 12 Februari 2011 dengan jarak larian tidak kurang daripada  1 kilometer di kawasan sekolah atau laluan yang telah dikenalpasti keselamatannya    tanpa sebarang paksaan.

Pengesahan dan pengakuan peserta berada dalam keadaan fizikal yang baik dan kebenaran pelajar menyertai larian adalah bergantung kepada pengesahan yang dibuat oleh ibubapa/penjaga sendiri. Pelajar yang tidak sihat untuk menyertai larian akan dilibatkan sebagai pembantu  mengelola atau sebagai penyokong program ini dan sijil penyertaan diberikan kepada semua peserta yang mengambil bahagian.

Bagi tujuan pelaksanaan larian ini, setiap peserta dikenakan yuran penyertaan  iaitu Yuran Penyertaan bagi pelajar adalah RM2.00 manakala Guru/kakitangan dan ibu bapa adalah RM3.00. Yuran penyertaan adalah bertujuan untuk pelbagai keperluan seperti untuk membiayai pengelolaan di peringkat sekoalh dimana sekoalh akan menerima RM0.10 sen daripad yuran penyertaan daripada peserta bagi tujuan untuk pengurusan pengelolaan peringkat sekolah, daerah dan seterusnya di peringkat negeri. Ianya juga sebagai nusaha untuk pengisian tabung " Skim Kebajikan Atlet Pelajar Sekolah Negeri Johor " seperti sumbangandan rawatan kepada atlet serta bagi tujuan Perlindungan Insuran khas kepada atlet pelajar  dan pegawai pasukan yang mewakili Daerah, Negeri dan Kebangsaan dalam pertandingan Sukan snjuran Kementerian Pelajaran Malaysia.

  7. Apakah sebenarnya perjanjian penduduk Perumahan Paya Mengkuang (penempatan bekas penduduk Kg Tg Pelepas) dengan PTP dan Kerajaan Negeri Johor sehingga lebih kurang 58 orang penduduk akan dihadapkan ke mahkamah untuk diusir keluar dari kawasan perumahan tersebut ?
0