Sedutan Ucapan YB Dr. Mohammad di Dewan Negeri Johor (27 November 2008)


Cuit-cuit...

YB. Dr. Mohammad b. Taslim (Maharani): Kempen bumi hijau sepatutnya terus digalakkan. Walaubagaimanapun, masalah yang dihadapi petani-petani ini ialah masalah makhluk perosak. Jika sebelum ini, YB. Parit Yaani mengeluh tentang pasal monyet, di Maharani juga ada masalah sama juga monyet ini ada di mana-mana memusnahkan tanaman rakyat. Cuma di Muar ini kelebihan sikit ni kalau Ahli-ahli Yang Berhormat pergi ke Tanjung Ketapang, monyet di situ dia educated sikit. Ha, kita boleh, kita boleh bermain-main, bagi dia makankan?

YB. Dato' Speaker: Oh, tempat Yang Berhormat monyet dia baik, eh?

YB. Dr. Mohammad b. Taslim (Maharani): Dia baik, baik sikit.

YB. Dato' Speaker: Daripada monyet Parit Yaani. (Dewan ketawa). Oh, Parit Yaani punya monyet, garang.

YB. Dr. Mohammad b. Taslim (Maharani): Jadi, ketua monyet Parit Yaani boleh belajar dengan monyet Muar. (Dewan ketawa).

YB. Dato' Speaker: Banyaklah. Ha, yalah, betul juga.

YB. Dr. Mohammad b. Taslim (Maharani): Tetapi ada satu perkara yang merosakkan tanaman yang tidak disebut yang masalah babi hutan. Di Maharani ini satu masalah yang selalu diajukan oleh masyarakat setempat ialah masalah babi hutan.

YB. Encik Ng See Tiong (Parit Yaani): Yang berhormat Dato' Speaker, saya minta Yang Berhormat ini hantar monyet ke kawasan saya untuk mendidik mereka. (Dewan ketawa). Beritahu PERHILITAN.

YB. Dato' Speaker: Dia tidak, monyet itu saya rasa, monyet Maharani dia tengok Yang Berhormat datang bagus, pakai songkok. Ini awak tak pakai songkok, dia marah. (Dewan ketawa). Oklah.

0