UCAPAN ADUN MAHARANI DALAM PERBAHASAN TITAH DYMM SULTAN IBRAHIM JOHOR DI DEWAN NEGERI JOHOR 2011


UCAPAN PERBAHASAN
TITAH DYMM SULTAN IBRAHIM
DALAM MESYUARAT  PERTAMA PENGGAL PERSIDANGAN 
KE EMPAT DEWAN NEGERI JOHOR
 OLEH:
 Y.B. DR MOHAMMAD BIN TASLIM
ADUN MAHARANI
PADA 28 JUN 2011 
Jata-Johor.jpg

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Selamat Sejahtera.
Bismillahirrahmaanirrahim…

YB Dato’ Speaker,

Maharani mengucapkan syukur ke hadrat Allah swt dan
terima kasih kepada YB Dato Speaker kerana memberi
peluang membahaskan titah DYMM Sultan Ibrahim ibni
Almarhum Sultan Iskandar, pada tengah hari yang mulia ini.

YB Dato Speaker,

Johor Negeri Makmur
Johor,Negeri yang kita kasihi ini, ialah negeri yang cukup makmur.
Maharani menjunjung kasih di atas  titah DYMM Tuanku bahawa   “ kemakmuran negeri bukan bergantung kepada pembangunan ekonomi semata-mata.”
Inilah yang patut kita fahami.  Allah kurniakan negeri kita dengan hasil mahsul yang mewah, negeri yang luas. Alhamdulillah Johor mempunyai segala-galanya -  air,balak ,sawit, getah, batu batan, pasir, silika dan bermacam-macam lagi  yang boleh memangkin Johor kearah Negeri Maju 2010 demi kesejahteraan  rakyat jelata
Sebagai pemerintah  kebajikan rakyat perlu diutamakan dan tidak membebankan rakyat.  

Itulah yang dimaksudkan oleh PAS yang menyuarakan  Negara Berkebajikan, bukan Negara Kebajikan atau Welfare State  barat seperti yang difahami oleh ahli YB sebelum ini di mana semuanya dikatakan percuma dan rakyatnya tak payah bekerja dapat duit.
Negara Berkebajikan bukan sahaja diukur dengan kemudahan fizikal,infrastruktur  tetapi  yang paling penting ialah ketulusan, amanah dan juga bebas daripada segala kemungkaran di dalam negara ini supaya rakyat selamat   di dunia dan di akhirat.

Sebagai contoh jikalah kerajaan mengutamakan kebajikan rakyat , kita di negeri Johor ini  tidak  menaikkan tarif air :
Johor diiktiraf sebagai negeri yang termahal menjual air kepada rakyatnya di Malaysia ini walaupun ia mampu menjual lebihan air mentahnya ke negeri dan Negara luar.

Sejak 1 November 2010 Tarif Air Domestik Johor ialah
60 sen  setiap m padu bagi penggunaan 0 - 20m padu  (= RM12.00)
RM1.65  “     “     “        “        “               20 – 35m padu (RM24.75)
RM2.96  “       “    “        “        “                lebih 35m padu

Ini bermakna jika mereka menggunakan 35m padu air sebulan mereka akan bayar RM24.75 , tetapi apabila ditambah 10m padu maka bayaran tambahan ialah RM29.60.Jadi inilah yang membebankan rakyat.
Maharani ingin tahu  berapa peratuskah penduduk di Negeri Johor ini yang menggunakan air dalam lingkungan 0m padu hingga 20m padu, dalam lingkungan 20m padu hingga 35m padu dan lebih daripada 35m padu.
(Celahan oleh YB Dato Timbalan Speaker: Yang Berhormat guna berapa banyak sebulan?
YB Dr Mohammad : Dalam 40m padu.
Dahulu saya bayar dalam RM30 lebih, sekarang RM60 lebih, walaupun kegunaan sama.YB Exco memberitahu bahawa harga kita lebih murah tetapi sebenarnya kebanyakan penduduk terpaksa membayar lebih.
Di negeri Johor ini bukan sahaja rakyat yang kena bayar lebih, kerajaan sendiri pun kena bayar labih ! Inilah hasil daripada penyerahan air Johor kepada SPAN. Dahulu kerajaan bayar RM2.13 sahaja, sekarang kerajaan kena bayar RM2.80.Sepatutnya kerajaan diberi diskaun supaya bayaran bil air di bangunan kerajaan dapat digunakan untuk rakyat.

Kalau kita bandingkan  di Melaka kerajaan hanya bayar  RM1.30 sahaja untuk se m padu sedangkan Melaka beli air daripada Johor. Di Johor kerajaan bayar RM2.13 (sekarang RM2.80)
Begitu juga , di Johor ini tidak ada peruntukan untuk bayaran air kepada rumah-rumah ibadat. Di Melaka ada. Rumah ibadat dicaj RM0.55 sahaja se m padu.
Inilah yang kita perlu bahawa kebajikan rakyat kita utamakan  supaya rakyat dapat manafaat daripada hasil mahsul negara ini.                                   
PERJANJIAN AIR MALAYSIA-SINGAPURA:

Seterusnya Maharani ingin mengingatkan tentang
 Perjanjian ‘Tebrau and Scudai Rivers Water Agreement’ yang ditandatangani pada 1 September 1961 oleh City Council Of Singapore (sekarang PUB) dan Kerajaan Johor dan akan tamat tempoh pada 1 September 2011.

Dewan ini telah dimaklumkan oleh YAB Menteri Besar Johor bahawa  Kerajaan Johor akan mengambil alih aset air yang diselanggarakan oleh  PUB Singapura selepas tamat tempoh ini..  Walau bagaimanapun Maharani ingin tahu apakah perkembangan semasa untuk memastikan apabila aset ini diserahkan kepada kerajaan Negeri Johor  tidak akan ada kerugian yang menimpa malahan adakah akan dapat keuntungan kepada Kerajaan Johor. 
Kita ingin tahu apakah mekanisma  yang akan digunakan untuk memastikan bahawa kita tidak lagi  kerugian dua kali?

 Kita mesti ingat, ada satu lagi perjanjian air 1962 dengan Singapura,  ‘The Johor Water Agreement’  ditandatangani pada 29 September 1962 , yang akan tamat  tahun 2061.Jadi kita kena bersedia dari sekarang untuk memastikan bahawa kita tidak akan sentiasa kerugia dengan perjanjian-perjanjian  yang telah kita lakukan pada masa dahulu.

YB Dato Speaker,

Oleh kerana YB Kempas sudah sebut tentang Bersih 2.0 saya ingin turut membahaskan secara ringkas.Sebenarnya perlembagaan membenarkan rakyat berhimpun secara aman.Pihak keselamatan sepatutnya menjada keselamatan rakyat yang berhimpun ini dengahn syarat mereka tidak melakuka perkara-perkara yang melanggar Perlembagaan.Tuntutan mereka juga bersih dan berpatutan untuk untuk memastikan pilihanraya yang lebih telus. Diharapkan tidal ada pihak yang mengacau. Pihak luar ini hendak sama-sama berhimpun dan ini mungkin akanmenimbulkan salah faham.Lagipun jika pilihanraya bersih bukan sahaja kami yang di belakang ini sdikit, cuma 6 orang sahaja tetapi mungkin selapas Perhimpunan Bersih lebih ramai yang duduk di belakang. Kalau tidak di belakang pun , duduk di depan (Dewan ketawa).

 YB Dato Speaker,

 Maharani menjunjung kasih di atas keperhatinan DYMM Tuanku tentang Instisusi pendidikan agama Kerajaan Johor, pengajian al quran dan terjemahan di sekolah agama, program membudayakan al quran dan institiusi masjid Maharani juga ucapkan tahniah kepada YB Parit Yaani yang begitu perihatin dengan elaun imam surau dibandingkan dengan elaun imam masjid. 
Memang benar elaun RM750 sebulan untuk Imam Masjid yang bekerja sepenuh masa ini pun hampir di bawah paras kemiskinan atau mudah miskin.

Pada persidangan yang lalu juga seorang YB bertanya tidakkah isu kenaikan elaun imam ini akan menyebabkan pecah belah.
Sekarang Maharani ingin membangkitkan isu yang berkaitan dengan
Peranan Pegawai Masjid (Imam dan Pembantu Imam) Masjid-masjid Kariah negeri Johor menurut pekeliling Jabatan Agama Johor Ruj. JAJ/PMS/190/136/10 bertarikh 20 April 2011. Menurut pekeliling ini imam-imam yang mempunyai jawatan hakiki selain daripada jawatan sebagai imam masjid (contohnya guru, ketua kampong)  dikehendaki memilih salah satu jawatan –jawatan tersebut. ALASANNYA kerana kenaikan bayaran imbuhan bulanan kepada Pegawai Masjid dan supaya menumpukan sepenuhnya kepada tugas sebagai imam.

YB Dato Speaker,

Kesannya ia menghalang mereka yang layak dan imam muda untuk
mengerakkan masjid dan masyarakat  dan memberi khidmat kepada
masyarakat dan untuk Allah. Ia juga menghadkan kariah memilih imam untuk menggantikan mereka yang telah uzur dan lanjut usia dan kurang kemampuan. Maharani dimaklumkan ada masjid yang menghadapi masalah memilih calon imam baru kerana di kariah tersebut tiada mereka yang benar-benar layak. Pekeliling ini patut diteliti semula kerana kesannya ia menimbulkan masalah kepada kariah. Mungkin ada mereka yang berjawatan lain merebut
menjadi imam kerana elaunnya tetapi yakinlah kebanyakan mereka ikhlas. Imam di Masjid kariah Maharani seorang yang hebat dengan ilmu agamanya , ilmu al Qurannya mendapat elaun pesara sebagai pensyarah yang nilainya jauh lebih besar daripada elaun imam tidak mengejar jawatan kerana elaun tetapi kerana keikhlasannya !
YB Dato Speaker,

Bajet Johor 2011 memperuntukkan ganjaran RM1,000 sebulan untuk para tahfiz yang berjaya menghafaz lengkap 30 juzuk al Quran. Adakah ini telah terlaksana  apakah syarat-syaratnya dan berapa orang hafiz yang telah berdaftar di negeri Johor ini.

YB Dato Speaker,

Dalam isu keselamatan Maharani mengucapkan tahniah kepada PDRM yang dapat mengurangkan kadar jenayah di negeri Johor. Namun begitu penglibatan rakyat jelata penting. Maharani ingin tahu berapakah bilangan rakyat yang terlibat dengan Rukun Tetangga  dan Skim Rondaan Sukarila (SRS). SRS merupakan satu skim yang melibatkan penduduk setempat yang meronda kawasan tertentu untuk memastikan keselamatan persekitaran mereka. Di antara cara manggalakkan rakyat yang bekerja kerajaan atau swasta menyertai skim ini ialah dengan memberi cuti pelepasan kerja selepas mereka bertugas semalaman. Adakah cuti ini masih diberikan dan jika tidak, mengapa ?

YB Dato Speaker,

Guru KAFA

Baru-baru ini Guru KAFA telah dilantik semula sebagai Guru Sementara dan diperlukan membuat Pemeriksaan Kesihatan. Menurut syarat perkhidmatan mereka ialah mereka layak mendapat cuti sakit selama 15 hari. Tidak disebut tentang cuti tahunnya ada atau tidak. Sejak kenaikan elaun RM800 + RM 412 nampaknya tugas mereka sudah berubah daripada guru KAFA kepada Guru Agama Kerajaan Johor sedangkan gaji dan kemudahan guru agama jauh berbeza. Apakah  kerajaan bercadang untuk menyerap mereka menjadi Guru Agama Kerajaan ?

YB Dato Speaker,


Maharani ingin membawa isu kesihatan.
Sepatutnya dalam negara majumini kesihatan rakyat terjaga dan masalah kekurangan kakitangan, kekurangan doktor dapat diselesaikan. Tetapi apa yang menyedihkan ialah dengan adanya Klinik 1 Malaysia, Klinik Kesihatan dan ada Jabatan Kecemasan di Hospital ada pesakit tidak dirawat oleh doktor tetapi oleh MA, Medical Assitant sahaja.Sepatutnya MA membuat saringan sahaja untuk membantu doktor dan semua pesakit hendaklah dirujuk kepada doktor. Ada sebahagian pesakit tidak dirujuk kepada doktor dan diarah balik.Ini akan menyebabkan berlaku kesilapan (misdiagnosis


Maharani mencadangkan supaya setiap Klinik Kesihatan hendaklah ada doktor yang bertugas dan setiap pesakit hendaklah dirawat oleh doktor dan bukan MA.Diharap Kementerian Kesihatan  memastikan rakyat mendapat rawatan terbaik.


Dengan ini Maharani menyokong usul, terima kasih.


Read More

ADUN MAHARANI BERI KHIDMAT KESIHATAN PERCUMA


Penduduk terima pemeriksaan kesihatan percuma 

MUAR - Hampir 30 penduduk Parit Bakar tidak melepaskan peluang untuk mendapatkan rawatan percuma daripada Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Maharani Dr Mohamad Taslim.

Rawatan pemeriksaan kesihatan bagi penyakit darah tinggi dan kencing manis itu diadakan di sebuah warung di Pekan Parit Bakar, di sini.


Menurutnya, Program Pemeriksaan Kesihatan Percuma ini telah dilakukan dalam Dewan Undangan Negeri (DUN) Maharani ini sejak lebih 10 tahun yang lalu.

“Ia adalah Program Kebajikan PAS Kawasan Muar sebagai salah satu usaha untuk mendekati rakyat.

“Kaedah ini juga menjadi langkah pencegahan untuk mengurangkan bilangan rakyat DUN Maharani daripada menghadapi penyakit kronik,” katanya kepada Sinar Harian.

Mohamad berkata, beliau juga sering mengadakan lawatan berkala dari rumah ke rumah mengunjungi penduduk yang menghidap penyakit kronik, warga emas, orang kurang upaya (OKU) dan mereka yang ditimpa musibah.

“Inilah adalah di antara khidmat yang dapat saya sumbang sejak sebelum menjadi Wakil Rakyat lagi.

“Rawatan seperti ini akan teruskan dikekalkan supaya manfaat ini dapat dikongsi bersama dengan rakyat di sini,” katanya.

Beliau berkata, sebagai seorang doktor perubatan beliau rasa terpanggil untuk menyumbangkan kemahiran perubatan bagi memastikan rakyat di sini mempunyai tahap kesihatan yang baik.

“Saya sedar bahawa ada dalam kalangan penerima rawatan ini menghadapi kekangan untuk mendapatkan rawatan sendiri ke klinik kerana masalah pengangkutan.

“Jadi diharapkan melalui kaedah ini akan dapat memperkukuhkan hubungan di antara pemimpin dengan rakyat,” katanya. 

sumber:http://www.sinarharian.com.my/sh/johor/content/story9232031.asp
Read More

SELAMAT HARI BAPA BERSAMA ADUN MAHARANI


HARI AHAD 19 JUN 2010  - SAMBUTAN HARI BAPA BERSAMA ADUN MAHARANI

Hari Bapa  Ahad 19 Jun 2011 disambut oleh YB Dr Mohammad Taslim dan AJKnya dengan bermesra bersama penduduk tempatan di Pekan Parit Bakar Muar. Bertempat di Warung bersebelahan Tokong di simpang Pekan Parit Bakar  satu Program Pemeriksaan Kesihatan Percuma telah dilakukan oleh YB Dr Mohammad sendiri. Seawal jam 8.30  pagi penduduk tempatan telah menunggu kehadiran YB Dr Mohammad dan teamnya memulakan tugas.Sehingga jam 10.00 pagi hampir 30 orang penduduk mendapat manafaat daripada program ini. Pemeriksaan darah tinggi dan kencing manis diberi secara percuma. Nampaknya mereka cukup berpuas hati dengan khidmat yang diberi oleh YB Dr Mohammad.


Program Pemeriksaan Kesihatan Percuma ini telah dijalankan dalam DUN Maharani ini sejak lebih 10 tahun yang lalu sebagai Program Kebajikan PAS Kawasan Muar. Pada waktu tertentu Program besar-besaran bersama team Gaphor, PAPISMA, Darus Syifa' juga dianjurkan untuk semua penduduk.


Menurut YB Dr Mohammad beliau juga sering  mengadakan lawatan berkala dari rumah ke rumah mengunjungi  penduduk yang menghidap penyakit kronik, warga emas, OKU dan mereka yang ditimpa musibah. Inilah di antara khidmat yang dapat beliau sumbang  sejak sebelum menjadi Wakil Rakyat lagi.

Beliau mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dengan Program Khidmat Kemasyarakatan ini. Selepas ini beliau akan berkunjung ke lokasi lain pula.

Kain rentang dipasang di Pekan Parit Bakar Muar.

 Sebaran untuk orang ramai.YB Dr Mohammad bersama sebahagian daripada AJK DUN Maharani
di hadapan Tokong bersebelahan dengan Warong tempat Program dijalankan.

 
 Di mana sahaja YB Dr Mohammad sedia berkhidmat.

 Peserta pertama, Cikgu Minhad, mendapatb khidmat nasihat daripada YB Dr Mohammad

Wanita Cina ini turut diberi khidmat.


 
You're still strong auntie !
 
 
Sambutan menggalakkan daripada masyarakat berbagai bangsa.
 
YB Dr Mohammad dan Sdr Hamidun melayani pelanggan.
 
Warga Emas going strong !

Anak muda  ini  perihatin dengan kesihatannya.
 
Program ini merentasi sempadan bangsa dan umur.


 
 Wajah ceria seorang peserta warga emas.
 
Read More

POKOK BESAR DI TEMPAT PARKIR HOSPITAL MUAR


Ingat gambar ini ketika diambil pada bulan Disember 2010 ?
YB Dr Mohammad Taslim (ADUN Maharani) dan YB Gwee Tong Hiang (ADUN Bentayan) melahirkan rasa bimbang dengan kehadiran sebatang pokok besar di kawasan parkir awam Hospital Pakar Sultanah Fatimah (HPSF) Muar. Pokok ini sudah mula reput dan ada kesan dibakar pada pangkalnya. Pokok parasit pula telah tumbuh di bahagian atasnya. Ini mengundang bahaya kepada pelawat hospital ini.
Gambar dahulu : YB Dr Mohammad, YB Gwee dan seorang pelawat hospital
menunjukkan pokok yang membahayaka pelawat hospital.

Hari ini, Khamis 9 Jun 2011,  dalam lawatan ke HPSF  Muar didapati pokok di atas telah pun di tebang. Alhamdulillah dan terima kasih Pengarah HPSF dan kakitangannya yang perihatin dengan masalah rakyat. Tahniah !

Lapang dan selamat...tiada lagi pokok besar

Tempat parkir HPSF bagaimana pula ?  Nampaknya tiada
perubahan ! Bila agaknya nak diturap tempat parkir awam ini ?


Gambar dahulu, Disember 2010

Sekarang ? Belum ada perubahan nampaknya.

Read More

PAKATAN RAKYAT GEMPUR JOHOR


Kebimbangan Johor bakal tumbang 'berasas' - Pakatan
Abdul Rahim Sabri
Jun 14, 11
8:52am
Kongsi 152
Pakatan Rakyat menyifatkan kebimbangan Menteri Besar Johor, Datuk Abdul Ghani Othman terhadap kemampuan gabungan itu merampas Johor "ada asasnya" sekiranya pakatan itu menguasai 50 peratus pengundi luar bandar.

abdul ghani othman and bangsa malaysia multicultural malaysiaGabungan itu sedang berusaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan melaksanakan pelbagai aktiviti, program turun padang dalam usaha menguasai negeri itu daripada BN.

Pakatan memenangi enam kerusi negeri di Johor - dua kerusi dimenangi oleh calon PAS (Sungai Abong dan Maharani) dan empat lagi oleh calon DAP (Bentayan, Mengkibol, Skudai dan Senai).

Ketua Pembangkang Johor, Dr Boo Cheng Hau berkata beberapa kayu ukur pertambahan sokongan masyarakat luar bandar dapat dilihat daripada kehadiran mereka pada ceramah Pakatan yang bertambah sehingga 30 peratus.

debate on islamic state boo cheng hau in clinic"Ceramah adalah cara paling efektif untuk menyalurkan maklumat kepada masyarakat luar bandar. Ada peningkatan hadirin dalam ceramah kita... Dalam satu minggu ada dua atau tiga ceramah Pakatan.

"Selepas pilihan raya Sarawak, peningkatan 30 peratus (hadirin) dalam ceramah kita. Ada juga ramai penyokong Umno yang hadir... Tidak kira ceramah kita di seluruh Johor, sama ada kecil-kecilan atau besar-besaran," katanya.

Dr Boo yang juga pengerusi DAP Johor mengulas kenyataan Abdul Ghani yang mengarahkan semua jentera BN di 26 bahagian di negeri itu bersiap sedia bagi menghadapi pilihan raya umum akan datang.

Abdul Ghani juga dilaporkan berkata sekira Pakatan menguasai 50 peratus pengundi luar bandar, 80 peratus pengundi bandar dan 60 peratus pengundi India, maka gabungan itu berupaya merampas Johor daripada BN.

NONEKetika dihubungi Malaysiakini semalam, Dr Boo berkata untuk tujuan berkenaan, Pakatan juga menubuhkan pusat aduan masyarakat terutama di kawasan luar bandar bagi menyelesaikan masalah rakyat.

Menurutnya, DAP turut menubuhkan 15 pusat aduan masyarakat di luar bandar antaranya masing-masing dua di Skudai dan Muar serta beberapa lagi di Tangkak, Labis, Segamat, dan Johor Bharu.

"Mereka (BN) memang terasa tekanannya. Dua tiga tahun ini, kita mengadakan pelbagai aktiviti dan menubuhkan pusat aduan rakyat," kata beliau yang juga ADUN Skudai.

boo cheng hau flood muar 271206Dr Boo berpandangan wujudnya kecenderungan pengundi luar bandar untuk menyokong Pakatan berdasar sokongan mereka dalam pilihan raya kecil Tenang, walaupun calon PAS Normala Sudirman tewas akibat kesulitan seperti banjir dan masalah pengangkutan.

Sementara itu, ADUN PAS Maharani Dr Muhammad Taslim bersetuju dengan pandangan Dr Boo bahawa BN "sedang kepanasan dengan sambutan rakyat Johor terhadap Pakatan".

"Agak tepat apa yang dibimbangi (Abdul Ghani)... Sokongan pengundi bandar dan luar bandar tidak berubah sejak (pilihan raya) 2008, bahkan bertambah.

NONE"Kita juga bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya umum ke-13. (Menarik sokongan) di luar bandar, kita mengambil masa (sedikit).

"Kita ada kumpulan sasaran, kita beri bantuan tak ikut parti politik. Mereka nampak keikhlasan kita, kita cuba sedaya-upaya kita sekadar yang mampu (membantu rakyat)," katanya.

Menurutnya lagi, khidmat wakil rakyat pembangkang kepada masyarakat tidak bermusim, sebaliknya berterusan dan bertambah walaupun dalam skala yang kecil.

Bagi tujuan tersebut, Dr Muhammad yang juga ahli jawatankuasa PAS Johor menubuhkan pusat aduan masyarakat di luar bandar, antaranya di Sungai Balang dalam parlimen Muar dan beberapa lagi di Johor Bahru.

johor baharu may day workers rally 010507 rallyDr Muhammad yang juga naib yang dipertua PAS Muar berkata beliau juga mendapat "maklum balas yang cukup baik" daripada pengundi di luar bandar, khususnya kaum Cina, terhadap aktiviti yang dilaksanakannya.

Difahamkan PAS juga menubuhkan pusat aduan dan khidmat masyarakat di kawasan luar bandar dan pinggir bandar antaranya di sebuah kampung Melayu di Gelang Patah, Taman Permas di Pasir Gudang dan kampung tradisi di Tampoi, Pulai.
sumber: http://www.malaysiakini.com/news/166825

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pakatan works on winning formula for Johor
Tuesday, June 14 @ 08:19:03 CDT      
The state may be a BN ‘fixed deposit’, but the opposition coalition is working hard to win over rural voters by the next general election.

In a rare cautionary statement two days ago, Johor BN chairperson Abdul Ghani Othman warned Umno members that the opposition may win the southern state in the next general election if it secures 50 percent of support among rural voters.

This raised eyebrows, since Johor has always been deemed a BN stronghold, but the opposition has echoed Ghani's warning, claiming that it is possible.

azlanIt sprang a surprise in the last general election by winning six state seats - two by PAS in Sungai Abong and Maharani, and four by DAP in Bentayan Mengkibol, Skudai and Senai.

Pakatan Rakyat has since been striving to achieve the 50 percent target by holding various programmes and activities in rural areas in the state.

Johor opposition leader Dr Boo Cheng Hau pointed out that stronger support for Pakatan in rural areas can be seen from the higher attendance at ceramah.

"The ceramah is the most effective way to convey messages to rural communities. After the Sarawak election, the attendance at our ceramah increased by 30 percent no matter how small or big the event," he said when contacted yesterday.

He claimed thNONEat rural voters had swung to the opposition in the Tenang by-election but it was not translated to votes due to the floods on polling day.

In his opening speech at the Muar Umno division delegates conference, Ghani had suggested a winning formula - to win 80 percent of urban votes, 50 percent of rural votes and 60 percent of Indian votes.

He also said the urban Chinese are leaning towards DAP as seen in the Sarawak polls in April.

Boo did not deny that Pakatan is building its base in the interior region through the setting up of service centres.

The DAP state chief disclosed that his party has opened 15 service centres in rural areas around Skudai, Muar, Tangkak, Labis, Segamat and Johor Bahru.

PAS also working hard


PAS assemblyperson for Maharani Dr Muhammad Taslim claimed that the support of both urban and rural voters has increased since the last general election.

azlan"We are prepared to face the 13th general election. We have a target group and we provide services regardless of political background. They have seen our sincerity. We are doing our best to help them," he said when contacted.

The party has also opened service centres in rural areas including Sungai Balang, located within the Muar parliamentary constituency, and around Johor Bahru, he said.

Other service centres are located in the Malay village of Gelang Patah, Taman Permas in Pasir Gudang and traditional village of Tampoi in Pulai.

However, Ghani's warning may serve as a battle cry to alert the half a million Johor Umno members to leave their comfort zone.
source: http://www.freemalaysiakini.com/modules.php?name=News&file=article&sid=14070

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1:04PM Jun 14
earth quake Penghuni di beberapa buah bangunan tinggi di sekitar Kuala Lumpur cemas seketika apabila merasai dua gegaran iaitu kira-kira jam 8 dan 11 pagi.
Abdul Rahim Sabri | 8:52AM Jun 14
abdul ghani othman and umno Pakatan sedang berusaha mencapai sasaran tersebut dengan melaksanakan pelbagai aktiviti, program turun padang dalam usaha menguasai negeri itu daripada BN.
12:51PM Jun 14
NONE "Kita tidak mahu kejadian 1969 berulang kerana bertanding atas tiket BN dan mereka berjaya, kita ditendang keluar," kata Mohamad Sabu.
12:49PM Jun 14
Peguam Datuk R Anbalagan ditemui mati di sebuah kuil di Kampung Perepat, Kapar, di Klang dipercayai akibat ditetak dan cedera di badan, muka dan bahu...
 

Read More

PAS PARIT PUNGGUR GOTONG ROYONG MEMBAIKI JAMBATAN


Pada pagi  Ahad 29 Mei 2011, Ahli Jawatankuasa DUN  Maharani dan PAS Cawangan Parit Punggur Muar serta beberapa orang penduduk tempatan telah bergotong royong membaiki jambatan yang terbenam mengakibatkan kesukaran kenderaan kereta melaluinya. Alhamdulillah, gotong royong siap pada jam 2.30petang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada mereka yang dapat melapangkan masa untuk datang membantu. Kami juga diberitahu telah beberapa kali perkara ini dibawa kepada pihak yang berkenaan namun tiada tindakan diambil.

Read More