SOALAN-SOALAN LISAN ADUN MAHARANI BAGI MESYUARAT PERTAMA PENGGAL PERSIDANGAN KELIMA 2012
SOALAN-SOALAN LISAN BAGI MESYUARAT PERTAMA (PEMBUKAAN RASMI) PENGGAL PERSIDANGAN KELIMA
DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-12
MULAI DARI 14 JUN 2012 HINGGA 25 JUN 2012
OLEH YB DR MOHAMMAD TASLIM
ADUN MAHARANIBil
SOALAN-SOALAN LISAN
JABATAN
PORTFOLIO
1.
Nyatakan secara terperinci  jumlah peruntukan dan jenis-jenis pembangunan dalam Parlimen Muar dari tahun 2008 hingga sekarang ?

SOALAN INI DITOLAK MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN DAN PERINTAH-PERINTAH TETAP DEWAN NEGERI JOHOR, PERKARA 25 (3)
"...Menteri Besar boleh enggan menjawab soalan dengan alasan bagi faedah am ..." 


Y.A.B
Menteri Besar

Pejabat Menteri Besar
2.
Minta nyatakan statistik pekerja asing mengikut warga negara dan sektor dari tahun 2008 hingga sekarang ?
Jabatan Sumber Manusia
Pengerusi  Jawatankuasa Perpaduan, Sumber Manusia,Sains , Teknologi dan Inovasi Negeri Johor
3.
Nyatakan statistik jumlah dan Negara asal  warga Negara luar yang diterima menjadi warganegara Malaysia  sejak 2008 hingga sekarang  di negeri Johor .
Y.A.B
Menteri Besar
Pejabat Menteri Besar
4
Nyatakan jumlah bilangan “saudara baru” yang memeluk agama Islam dan murtad dari tahun 2008 hingga 2012 di negeri Johor.

Jabatan Agama Islam

Pengerusi JK Agama Negeri Johor
5
Nyatakan   statistik mengikut kaum dan DUN penerima Bantuan Rakyat 1 Malaysia
Y.A.B
Menteri Besar
Pejabat Menteri Besar
6.
SWM Environment Sdn Bhd mengumumkan 700,000 tong sampah beroda muatan 120 liter akan diagihkan ke seluruh Johor.Bilakah ia akan dilaksanakan?

PBT
 Pengerusi JK Perumahan, Kerajaan Tempatan, Kerja Raya Dan Kemudahan Awam Negeri Johor

0